خانواده - Famiglia

مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است. Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita

44 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Italian
Word Translation
      0 0 ازدواج    un matrimonio
      0 0 ازدواج کردن (با کسی)    sposare (qualcuno)
      0 0 برادر    un fratello
      0 0 برادر ناتنی    un fratellastro
      0 0 بستگان    parenti
      0 0 تمام خانواده    tutta la famiglia
      0 0 جد    un antenato
      0 0 خانواده    una famiglia
      0 0 خواهر    una sorella
      0 0 خواهرشوهر/خواهرزن    una cognata
      0 0 دایی یا عمو    uno zio
      0 0 دختر    una figlia
      0 0 دختر برادر یا دخترخواهر    una nipote
      0 0 دوست‌دختر    una fidanzata
      0 0 دوست‌پسر    un fidanzato
      0 0 دوقلو    un gemello
      0 0 زوج    una coppia
      0 0 سالگرد ازدواج    anniversario di matrimonio
      0 0 شوهر    un marito
      0 0 عروسی    un matrimonio
      0 0 عضو    un membro
      0 0 عمه، /خاله    una zia
      0 0 عموزاده    un cugino
      0 0 قرار ملاقات (معمولا با دوست پسر یا دوست دختر)    frequentare (qualcuno)
      0 0 لباس عروسی    un vestito da sposa
      0 0 مادر    madre
      0 0 مادر مادربزرگ    una bisnonna
      0 0 مادربزرگ    una nonna
      0 0 مادرشوهر/مادرزن    una suocera
      0 0 نامادری    una matrigna
      0 0 ناپدری    un patrigno
      0 0 نسل    un discendente
      0 0 نوه دختر    una nipote
      0 0 نوه پسر    un nipote
      0 0 نوه‌ها    nipoti
      0 0 همسر    una moglie
      0 0 والدین    genitori
      0 0 پدر    padre
      0 0 پدربزرگ    un nonno
      0 0 پدربزرگ و مادربزرگ    nonni
      0 0 پدرشوهر/پدرزن    un suocero
      0 0 پسر    un figlio
      0 0 پسر برادر یا پسرخواهر    un nipote
      0 0 کودک    un bambino
Languages: Farsi, イタリア語, more...
レッスン: Farsi-イタリア語, more...