زندگی، عمر - La vita, l`età

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte

15 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Italian
Word Translation
      0 0 باروری    fertilità
      0 0 بچه    neonato
      0 0 تولد    nascita
      0 0 جوان    giovane
      0 0 روز تولد    compleanno
      0 0 زایمان    partorire
      0 0 زنده    vivo
      0 0 زندگی    vita
      0 0 زندگی کردن    vivere
      0 0 سن    età
      0 0 متولد شدن    nascere
      0 0 مردن    morire
      0 0 مرده    morto
      0 0 پیر    vecchio
      0 0 پیرشدن    invecchiare
Languages: Farsi, イタリア語, more...
レッスン: Farsi-イタリア語, more...