Aŭto - Auto

Ĉu vi volas prunti aŭton en fremda urbo?. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.

parole

      

Bestoj - Zvířata

Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech

parole

      

Distro, arto, muziko - Zábava, umění, hudba

Kio estus nia vivo sen arto? Malplena ŝelo!. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka

parole


      

Familio - Rodina

Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života

parole
      

Homa korpo - Části lidského těla

La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši

parole

      

Homaj proprecoj 1 - Popis člověka 1

Kiel priskribi ĉirkaŭajn homojn.. Jak popsat lidi kolem sebe

parole      

Iloj - Nástroje

Lernu kiel purigi, ripari, ĝardenumi.. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení

parole

      

Instruado 1 - Vzdělání 1

Ĉio pri lernejo, altlernejo, universitato.. Všechno o škole, vysoké a univerzitě

parole

      

Instruado 2 - Vzdělání 2

Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání

parole

      

Koloroj - Barvy

Ĉio pri ruĝa, blanka kaj blua.. Vše o červené, bílé a modré

parole

      

Konstruaĵoj, organizaĵoj - Budovy, organizace

Preĝejoj, teatroj, stacidomoj, vendejoj.. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody

parole

      

Laboro, negoco, oficejo - Práce, podnikání, kancelář

Ne laboru tro multe. Ripozu, lernu vortojn pri laboro.. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci

parole

      

Manĝo, restoracio, kuirejo 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Bongusta leciono. Ĉio pri viaj preferataj, ĝuaj, partiecoj.. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.

parole

      

Manĝo, restoracio, kuirejo 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Parto 2 de bongusta leciono.. Pokračování lekce k sežrání.

parole


      

Mezuroj, mezurado - Míry, měření

Ĉu vi preferas colojn aŭ centimetrojn?. Máte raději palce, nebo centimetry?

parole

      

Mono, aĉetado - Peníze, nakupování

Ne tralasu ĉi tiun lecionon. Lernu trakti monon.. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze

parole

      

Movo, direkto - Pohyb, směry

Malrapide kaj sekure.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

parole

      

Naturo - Příroda

Savu panjon naturon.. Ochraňujte přírodu, svou matku!

parole

      

Nombroj - Čísla

Unu, du, tri…milionoj, miliardoj.. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

parole

      

Plantoj - Rostliny

Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře

parole

      

Profesio - Profese

Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!

parole


      

Religio, politiko, militaferoj, scienco - Náboženství, politika, armáda, věda

Ne tralasu nian plej seriozan lecionon!!! Amu anstataŭ militi.. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!

parole

      

      

Sano, kuracado, higieno - Zdraví, medicína, hygiena

Kiel diri al kuracisto pri kapdoloro.. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy

parole

      

Sentoj, sensoj - Pocity, smysly

Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku

parole

      

Sporto, ludoj, hobio - Sporty, hry, koníčky

Havu iom da plezuro. Ĉio pri piedpilko, ŝako kaj kolektado de alumetoj.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček

parole

      

Tempo 1 - Čas 1

La tempo tiktakas! Mankas tempo por prokrasti!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!

parole

      

tempo 2 - Čas 2

Ne perdu tempon.. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka

parole

      

Urbo, stratoj, tansporto - Města, ulice, doprava

Ne perdu la vojon en granda urbo. Kiel demandi la vojon.. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře

parole

      

Vestoj 1 - Oblečení 1

Ĉio pri vesti por aspekti bela kaj plu varmi.. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo

parole


      

Vetero - Počasí

Ne ekzistas malbona vetero, nur malbona vesto.. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné

parole

      

Vivo, Aĝo - Život, Stáří

La vivo estas mallonga. Ĉio pri vivciklo, de la nasko al la morto.. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti

parole

Languages: Esperanto, Ceco, more...
Lezioni: Esperanto-Ceco, more...