الحركة، الإتجاهات - حرکت، جهت‌ها

حركة بطيئة، قيادة أمنة.. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.

Lingua Parole: Arabic
Lingua Traduzioni: Farsi


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Arabo, Farsi, more

Lezioni

Arabo-Farsi, more