الوقت 2 - ጊዜ2

لا تضيّع وقتَكَ! تعلم كلمات جديدةَ. ጊዜዎን አያቃጥሉ

Lingua Parole: Arabic
Lingua Traduzioni: Amharic


Word >> Translation (transliteration: )

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Arabo, Amarico, more

Lezioni

Arabo-Amarico, more