คำสรรพนาม คำสันธาน คำบุรพบท - 대명사, 접속사, 전치사57 words

0 0
Bahasa Pengantar: Thai
Bahasa Terjemahan: Korean
Word Translation
      0 0 กับ    ~와 함께
      0 0 ของใคร    누구의
      0 0 ข้างนอก    ~밖에
      0 0 ข้างหน้า    ~ 앞에
      0 0 ข้างหลัง    ~ 뒤에
      0 0 ข้างใน    ~안에
      0 0 ข้างๆ    ~ 옆에
      0 0 จนกระทั่ง    ~할 때까지
      0 0 จาก    ~에서
      0 0 ฉัน   
      0 0 ด้วยเหมือนกัน    또한
      0 0 ตั้งแต่    ~한 이래로
      0 0 ตามที่    ~에 따르면
      0 0 ต่อต้าน    ~에 맞서
      0 0 ถึงแม้ว่า    ~에도 불구하고
      0 0 ถ้า    만약
      0 0 ทั้งหมด    모든
      0 0 ทำไม   
      0 0 ที่ไหน    어디로
      0 0 ที่ไหน    어디서
      0 0 ทุกๆคน    모든 사람들
      0 0 ท่ามกลาง    ~ 사이에
      0 0 นอกจาก    ~뿐만 아니라
      0 0 นอกจากนั้น    게다가
      0 0 บน    ~ 위에
      0 0 บริเวณ    ~에 대해
      0 0 บางคน    누군가
      0 0 บางสิ่ง    어떤것
      0 0 ประมาณ    ~ 주위에
      0 0 ปราศจาก    ~ 없이
      0 0 ผ่าน    ~를 통해
      0 0 พวกคุณ   
      0 0 พวกเขา    그들
      0 0 ระหว่าง    둘 사이에
      0 0 สำหรับ    ~를 위해
      0 0 หลัง    ~후에
      0 0 หล่อน    그녀
      0 0 อย่างไร    어떻게
      0 0 อะไร    무엇
      0 0 อีกครั้ง    다시
      0 0 เขา   
      0 0 เพราะฉะนั้น    그래서
      0 0 เพราะว่า    ~때문에
      0 0 เพื่อที่จะ    ~를 위해
      0 0 เมื่อ    ~할 때
      0 0 เรา    우리
      0 0 แต่    하지만
      0 0 และ    그리고
      0 0 ใกล้กับ    가까운
      0 0 ใคร    누가
      0 0 ใต้    ~아래에
      0 0 ใน    ~ 안에
      0 0 ในระหว่าง    ~ 동안에
      0 0 ในระหว่างที่    ~ 하는 동안에
      0 0 ไปที่    ~로
      0 0 ไปยัง    ~를 향해
      0 0 ไม่เพียงแต่    ~뿐만 아니라 ~도
Languages: Thailand, Korea, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Thailand-Korea, Lain-lain...