பல்வேறு வினையடைகள் 1 - ظروف متنوعة 148 words

0 0
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Arabic
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    بالأحرى
   0 0 அங்கே    هناك
   0 0 அடிக்கடி    في أغلب الأحيان
   0 0 அதிகமாக    أكثر
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    بالمناسبة. . .
   0 0 அநேகமாக    لَرُبَّمَا
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    ربما
   0 0 அப்பொழுது    ثمّ
   0 0 அரிதாக    نادراً
   0 0 அறவே    مطلقاً
   0 0 ஆகையால்    لذا
   0 0 இங்கே    هنا
   0 0 இன்னும்    ما زالَ
   0 0 உண்மையிலேயே    حقاً
   0 0 உறுதியாக    بالتأكيد
   0 0 எங்கே    أين
   0 0 எத்தனை    كم عدد
   0 0 என்ன    ما
   0 0 எப்படி    كَمْ
   0 0 எப்பொழுதும்    دائماً
   0 0 எவ்வளவு    كَمْ
   0 0 ஏனெனில்    لأن
   0 0 ஏன்    لِماذا
   0 0 ஒன்றாக    سوية
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    أَبَداً
   0 0 ஒரே ஒரு    فقط
   0 0 கிட்டத்தட்ட    تقريباً
   0 0 கூட    أيضاً
   0 0 சிறிது    قليلاً
   0 0 சில வேளைகளில்    أحياناً
   0 0 தலைகீழாக    رأساً على عقب
   0 0 நடுவில்    في المنتصفِ
   0 0 நன்கு    حَسناً
   0 0 நிச்சயமாக    بالطبع
   0 0 நிறைய    الكثير
   0 0 பொதுவாக    عموماً
   0 0 போதுமான    بما فيه الكفاية
   0 0 மிகப் பல    الكثير مِنْ
   0 0 மிகவும்    جداً
   0 0 மிகவும்    تماماً
   0 0 மிகுதியாக    كثيراً
   0 0 மீண்டும்    ثانيةً
   0 0 முன்னாள்    سابقاً
   0 0 மேலும்    أيضاً
   0 0 மோசமாக    بشكل سيئ
   0 0 யார்    مَنْ
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    جانب أيمن خارج
   0 0 வழக்கமாக    عادة
Languages: Tamil, Arab, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Tamil-Arab, Lain-lain...