ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - 代名詞、接続詞、前置詞65 words

0 0
Bahasa Pengantar: Farsi
Bahasa Terjemahan: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آنها    彼ら (Karera)
      0 0 از    以来 (Irai)
      0 0 از    から (Kara)
      0 0 از طریق    通して (ToushiTe)
      0 0 اما    しかし (Shikashi)
      0 0 او    彼女 (Kanojo)
      0 0 او    (Kare)
      0 0 اگر    もし (Moshi)
      0 0 با    と一緒に (ToIsshoni)
      0 0 بدون    せずに (Sezuni)
      0 0 برای    のために (Notameni)
      0 0 بنابراین    そのように (Sonoyouni)
      0 0 به    (He)
      0 0 به رغم    にもかかわらず (Nimokakawarazu)
      0 0 به سمت    の方へ (NoHouHe)
      0 0 به منظور    のために (Notameni)
      0 0 به همین شکل    同様に (DouyouNi)
      0 0 به کجا    どこへ (Dokohe)
      0 0 بین    の間 (NoKan)
      0 0 تا    まで (Made)
      0 0 تحت    の下 (NoShita)
      0 0 جایی که    どこ (Doko)
      0 0 خارج از    の外 (NoSoto)
      0 0 داخل    内部 (Naibu)
      0 0 در    ながら (Nagara)
      0 0 در    の中 (NoNaka)
      0 0 در اطراف    の周りに (NoMawariNi)
      0 0 در بالای    の上に (NoUeni)
      0 0 در برابر    反対 (Hantai)
      0 0 در حالی که    ちゅう (Chuu)
      0 0 در مقابل    の前 (NoMae)
      0 0 در میان    のなか (Nonaka)
      0 0 در کنار    のとなり (Notonari)
      0 0 درباره    ぐらい (Gurai)
      0 0 دوباره    再び (Futatabi)
      0 0 روی    の上 (NoUe)
      0 0 شما    あなた (Anata)
      0 0 طبق    によって (Niyotte)
      0 0 علاوه بر    に加えて (NiKuwaeTe)
      0 0 علاوه بر این    おまけに (Omakeni)
      0 0 فقط    まさしく (Masashiku)
      0 0 ما    私たち (Watashitachi)
      0 0 مال چه کسی    だれの (Dareno)
      0 0 من    (Watashi)
      0 0 نزدیک    近い (Chikai)
      0 0 نه تنها... بلکه    …だけでなく…もまた (…Dakedenaku…Momata)
      0 0 هر دوی ...و...    両方 (Ryouhou)
      0 0 همانگونه که    も良い (MoYoi)
      0 0 همه    すべて (Subete)
      0 0 همه    みんな (Minna)
      0 0 همچنین    また (Mata)
      0 0 و    そして (Soshite)
      0 0 وقتی که    いつ (Itsu)
      0 0 پس از    (Nochi)
      0 0 پشت سر    の後ろ (NoUshiro)
      0 0 چرا    なぜ (Naze)
      0 0 چه    (Nani)
      0 0 چه کسی    だれ (Dare)
      0 0 چون    なぜなら (Nazenara)
      0 0 چگونه    どのように (Donoyouni)
      0 0 چیزی    何か (Nanika)
      0 0 کسی    だれか (Dareka)
      0 0 گذشته از هرچیزی    何よりも (NaniYorimo)
      0 0 یا    どちらか (Dochiraka)
      0 0 یک چیز دیگر    もうひとつのもの (Mouhitotsunomono)
Languages: Farsi, Jepang, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Farsi-Jepang, Lain-lain...