صفات گوناگون - 様々な形容詞24 words

0 0
Bahasa Pengantar: Farsi
Bahasa Terjemahan: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آخرین    最新 (Saishin)
      0 0 آخرین    最終 (Saishuu)
      0 0 آزاد    自由 (Jiyuu)
      0 0 بد    悪い (Warui)
      0 0 بعدی    (Tsugi)
      0 0 بی صدا    静か (Shizuka)
      0 0 بی فایده    役に立たない (YakunitataNai)
      0 0 تنها    単独 (Tandoku)
      0 0 جدید    新しい (AtarashiI)
      0 0 خالی    (Sora)
      0 0 دیگر    (Hoka)
      0 0 ساده    簡単 (Kantan)
      0 0 عظیم    莫大 (Bakudai)
      0 0 معمول    普通 (Futsuu)
      0 0 معمولی    普通 (Futsuu)
      0 0 مفید    役に立つ (Yakunitatsu)
      0 0 همه    全体 (Zentai)
      0 0 وحشتناک    ものすごい (Monosugoi)
      0 0 ویژه    特別 (Tokubetsu)
      0 0 پر    完全 (Kanzen)
      0 0 پر سر و صدا    騒がしい (SawagaShii)
      0 0 کامل    完全 (Kanzen)
      0 0 کامل    完全 (Kanzen)
      0 0 یکسان    同じ (Onaji)
Languages: Farsi, Jepang, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Farsi-Jepang, Lain-lain...