กริยาที่หลากหลาย 1 - பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 10 words

0 0
Szavak nyelve: Thai
Fordítás nyelve: Tamil

Word Translation
Languages: Thai, Tamil, több...
Leckék: Thai-Tamil, több...