คำคุณศัพท์ที่หลากหลาย - 다양한 형용사24 words

0 0
Szavak nyelve: Thai
Fordítás nyelve: Korean
Word Translation
      0 0 ง่าย    간단한
      0 0 ตามลำพัง    혼자
      0 0 ถัดไป    다음의
      0 0 ทั้งหมด    전체의
      0 0 ธรรมดา    평범한
      0 0 ปกติ    보통의
      0 0 พิเศษ    특별한
      0 0 มีประโยชน์    유용한
      0 0 ล่าสุด    최근의
      0 0 ว่าง    텅빈
      0 0 สมบูรณ์    완벽한
      0 0 สมบูรณ์    완성된
      0 0 สุดท้าย    마지막의
      0 0 อิสระ    자유로운
      0 0 อื่น    또 다른
      0 0 เงียบ    조용한
      0 0 เต็ม    가득 찬
      0 0 เลว    나쁜
      0 0 เสียงดัง    소란스러운
      0 0 เหมือนกัน    같은
      0 0 แย่มาก    끔찍한
      0 0 ใหญ่โตมโหฬาร    거대한
      0 0 ใหม่    새로운
      0 0 ไม่มีประโยชน์    쓸모없는
Languages: Thai, Koreai, több...
Leckék: Thai-Koreai, több...