เงิน ช็อปปิ้ง - 돈, 쇼핑

อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน. 이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.

42 words

0 0
Szavak nyelve: Thai
Fordítás nyelve: Korean
Word Translation
      0 0 การซื้อ    구매
      0 0 การถอน    인출
      0 0 ของชำ    식품
      0 0 ขอยืม    빌리다
      0 0 ขาย    팔다
      0 0 จ่าย    지불하다
      0 0 ซื้อ    사다
      0 0 ซุ้มขายของเล็กๆ    매점
      0 0 ซุ้มขายหนังสือพิมพ์    신문 가판대
      0 0 ซูเปอร์มาร์เก็ต    슈퍼마켓
      0 0 ตลาด    시장
      0 0 ตลาดนัด    벼룩시장
      0 0 ถอน    인출하다
      0 0 ธนาคาร    은행
      0 0 บัตรเครดิต    신용카드
      0 0 มีราคา    비용이 들다
      0 0 รถเข็น    쇼핑 카트
      0 0 ราคา    가격
      0 0 ราคาถูก    저렴한
      0 0 รายการ    목록
      0 0 ร้านขายขนมเค๊ก    제과점
      0 0 ร้านขายของ    점원
      0 0 ร้านขายของชำ    식품점
      0 0 ร้านขายเนื้อ    정육점
      0 0 ร้านเบเกอรี่    제과점
      0 0 ห้างสรรพสินค้า    쇼핑몰
      0 0 ห้างสรรพสินค้า    백화점
      0 0 เขียนเช็ค    수표로 내다
      0 0 เข้าแถว    줄서다
      0 0 เครดิต    신용
      0 0 เครื่องขายอัตโนมัติ    자판기
      0 0 เคาน์เตอร์    카운터
      0 0 เงิน   
      0 0 เงินดอลลาร์    달러
      0 0 เงินทอน    잔돈
      0 0 เงินยูโร    유로
      0 0 เงินสด    현금
      0 0 เช็ค    수표
      0 0 เหรียญ    동전
      0 0 แพง    비싼
      0 0 ใบเสร็จ    영수증
      0 0 ให้คืน    돌려주다
Languages: Thai, Koreai, több...
Leckék: Thai-Koreai, több...