இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Hebrew

Word >> Translation

Languages

Tamil, Héber, több

Leckék

Tamil-Héber, több