இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Héber, több...
Leckék: Tamil-Héber, több...