விலங்குகள் - בעלי חיים

பூனைகள் மற்றும் நாய்கள். பறவைகள் மற்றும் மீன்கள். விலங்குகள் பற்றி. חתולים וכלבים. ציפורים ודגים. הכול על בעלי חיים

52 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Hebrew
Word Translation
   0 0 அனைத்துண்ணி    אוכל כל
   0 0 அன்னப் பறவை    ברבור
   0 0 ஆடு கத்துதல்    לפעות
   0 0 ஆடு, மாடுகள்    בקר
   0 0 ஆண்    זכר
   0 0 ஆமை    צב
   0 0 இறக்கை    כנף
   0 0    זבוב
   0 0 ஊர்ந்து செல்பவை    זוחל
   0 0 ஒட்டகச்சிவிங்கி    ג`ירפה
   0 0 ஒட்டகம்    גמל
   0 0 கடற் புறா    שחף
   0 0 கன்று    עגל
   0 0 குதிரை    סוס
   0 0 குரைத்தல்    לנבוח
   0 0 கொசு    יתוש
   0 0 கோழி    עוף
   0 0 சிலந்தி    עכביש
   0 0 சுண்டெலி    עכבר
   0 0 சுறா    כריש
   0 0 செல்லப்பிராணி    חית מחמד
   0 0 டால்பின்    דולפין
   0 0 தவளை    צפרדע
   0 0 தாவர உண்ணி    אוכל עשב
   0 0 தேனீ    דבורה
   0 0 நத்தை    חלזון
   0 0 நாய்    כלב
   0 0 நாய்க்குட்டி    כלבלב
   0 0 நீள் மூக்கு    חרטום
   0 0 பட்டாம்பூச்சி    פרפר
   0 0 பாம்பு    נחש
   0 0 பாலூட்டி    יונק
   0 0 புலி    נמר
   0 0 புழு    תולעת
   0 0 பூச்சி    חרק
   0 0 பூனை    חתול
   0 0 பெண்    נקבה
   0 0 பெண் வாத்து    אוז
   0 0 பென்குவின்    פינגוין
   0 0 மாடு கத்துதல்    לגעות
   0 0 மாமிச உண்ணி    טורף
   0 0 மியாவ் சப்தம்    ליילל כחתול
   0 0 மீன்    דג
   0 0 முதலை    תנין
   0 0 முயல்    ארנב
   0 0 யானை    פיל
   0 0 வன    בר
   0 0 வரி    פס
   0 0 வரிக்குதிரை    זברה
   0 0 வரியிட்ட    מקוקו
   0 0 வாத்து    ברוז
   0 0 வீட்டு    ביתי
Languages: Tamil, Héber, több...
Leckék: Tamil-Héber, több...