வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். Vid, hvordan du skal omgås folk

74 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Danish
Word Translation
   0 0 (இங்கு தான்) உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி!    Skål!
   0 0 ... என்பது அவசியம்    det er nødvendigt, at …
   0 0 ... என்பது என்னுடைய கருத்து    efter min mening
   0 0 ... பற்றி நீங்கள் என்னிடம் கூறமுடியுமா?    Kan du fortælle mig ... ?
   0 0 ...என்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் ...    Jeg vil gerne have ...
   0 0 அமைதியாக இருங்கள்!    Vær stille!
   0 0 அவருடைய பெயர் ...    Han hedder ...
   0 0 அவருடைய பெயர் என்ன?    Hvad hedder han?
   0 0 அவ்வளவு நன்றாக இல்லை    Ikke for godt.
   0 0 ஆஹா, என்ன ஓர் அருமையான ஆச்சரியம்!    Sikke en god overraskelse!
   0 0 இதற்கு மாறாக!    Tværtimod!
   0 0 இது உங்களுக்கு    Det er til dig
   0 0 இன்று இனிய நாளாக இருக்கட்டும்    Hav en god dag
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வயது?    Hvor gammel er du?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Hvad vil du?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Hvad har du brug for?
   0 0 உங்களுக்கு தொந்தரவு தந்ததற்கு மன்னிக்கவும்    Undskyld at jeg forstyrrer dig
   0 0 உங்களுக்கும் நன்றி.    Tak. I lige måde.
   0 0 உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி!    Rart at møde dig!
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறேன்.    Selv tak.
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறோம்    Selv tak
   0 0 உங்கள் ஊர் எது?    Hvor kommer du fra?
   0 0 உங்கள் நாடு எது?    Hvad er din nationalitet?
   0 0 உங்கள் பெயர் என்ன?    Hvad hedder du?
   0 0 உட்காருங்கள்    Sid ned
   0 0 உதவி!    hjælp!
   0 0 உன்னுடைய வேலையை பார்!    Bland dig udenom!
   0 0 எனக்கு கவலை இல்லை.    Jeg er ligeglad.
   0 0 எனக்கு தெரியாது.    Jeg ved ikke.
   0 0 என் பெயர் ...    Jeg hedder ...
   0 0 என்ன (நீங்கள் சொன்னீர்கள்)?    Hvabehar?
   0 0 என்ன ஆச்சு?    Hvad er der galt?
   0 0 என்ன விஷயம்?    Hvad er der i vejen?
   0 0 என்னை தனியாக விட்டுவிடுங்கள்!    Lad mig være i fred!
   0 0 எவ்வாறாயினும்    i al fald
   0 0 ஏன் இல்லை?    Hvorfor ikke?
   0 0 ஐயா என்ன சொன்னீர்கள்?    Undskyld mig ...
   0 0 ஐயா சற்று கவனியுங்கள்    Undskyld
   0 0 ஐயோ!    Uhm!
   0 0 ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறேன்.    Rimeligt godt.
   0 0 காலை வணக்கம்!    Godmorgen!
   0 0 சரி.    OK.
   0 0 சரியா?    ikke?
   0 0 சரியா?    OK?
   0 0 சீ!    Adr!
   0 0 செல்வி    Frøken
   0 0 தயவுசெய்து    Vær så venlig
   0 0 திரு    Hr.
   0 0 திருமதி    Fru
   0 0 நானும்    i lige måde.
   0 0 நானும் இல்லை    heller ikke mig
   0 0 நானே என்னை அறிமுகம் செய்துகொள்கிறேன்    Lad mig præsentere mig selv
   0 0 நான் ... வசிக்கிறேன்    Jeg bor ...
   0 0 நான் செய்யலாமா/எடுக்கலாமா?    Må jeg have lov?
   0 0 நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Jeg har det fint.
   0 0 நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Jeg har det godt.
   0 0 நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்?    Hvor bor du?
   0 0 நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?    Hvordan har du det?
   0 0 நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா?    Har du det godt?
   0 0 பரவாயில்லாமல் இருந்தது    Nogenlunde.
   0 0 புதிய செய்தி என்ன?    Hvad nyt?
   0 0 போய் வருகிறேன்    Farvel
   0 0 போய் வருகிறேன்    farvel
   0 0 மகிழ்ச்சியுடன்.    Gerne.
   0 0 மகிழ்ச்சியோடு.    Med glæde.
   0 0 மறுபுறம்    på den anden side
   0 0 மாலை வணக்கம்    Godaften
   0 0 வணக்கம்    Hej!
   0 0 வணக்கம்    Hallo
   0 0 வருக!    Velkommen!
   0 0 வாழ்க்கை எப்படிப் போகிறது?    Hvordan går det?
   0 0 வாழ்த்துக்கள்    tillykke
   0 0 வாழ்த்துதல்    at hilse
   0 0 விளையாடாதீர்கள்    på ære
Languages: Tamil, Dán, több...
Leckék: Tamil-Dán, több...