இயக்கம், திசைகள் - Рух, накірункі

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Памалу едучы, далей будзеш

0 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Belarusian

Word Translation
Languages: Tamil, Fehérorosz, több...
Leckék: Tamil-Fehérorosz, több...