நேரம் 1 - Час 1

நேரம் ஓடுகிறது! காத்திருக்க நேரம் இல்லை! இப்போது இணைய பன்மொழி வல்லுனர்களிடம் நேரத்தை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்!. Час ляціць! Не марудзь! Вучы ўсё пра час разам з Інтэрнэт Паліглот!

53 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Belarusian
Word Translation
   0 0 ... கால் மணி з чвэрцю
   0 0 ... கால் மணிநேரம் உள்ளது. без чвэрці
   0 0 அண்மையான காலம் нядаўна мінулае
   0 0 அது என்ன நாள்? Які сёння дзень?
   0 0 அதே சமயம் у той жа час
   0 0 அந்த நேரத்தில் у гэты час
   0 0 அரை மணி நேரம் паўгадзіны
   0 0 ஆயிரம் வருடம் тысячагоддзе
   0 0 ஆரம்பத்தில் рана
   0 0 இக்காலத்தில் у сапраўдны час
   0 0 இது என்ன காலம்? Колькі часу?
   0 0 இது நண்பகல். Поўдзень
   0 0 இன்னும் ஒரு  மணி நேரத்தில் праз гадзіну
   0 0 இன்று сёння
   0 0 இப்போதே неадкладна
   0 0 இரவு ноч
   0 0 உரிய நேரத்தில் учас
   0 0 எதிர்காலம் будучыня
   0 0 எப்போது முதல்? З якога часу?
   0 0 ஓர் கால அட்டவணை расклад
   0 0 கடந்த காலம் мінулае
   0 0 காலை раніца
   0 0 சமீபத்தில் нядаўна
   0 0 சூரிய கடிகாரம் сонечны гадзіннік
   0 0 தாமதம் позна
   0 0 தூர எதிர்காலம் далёкая будучыня
   0 0 தூரமான கடந்த காலம் даўно мінулае
   0 0 நண்பகல் поўдзень
   0 0 நள்ளிரவு поўнач
   0 0 நாட்காட்டி каляндар
   0 0 நாளை заўтра
   0 0 நாளை மறுநாள் паслязаўтра
   0 0 நாழிகைக் கண்ணாடி пясочны гадзіннік
   0 0 நிமிடம் хвіліна
   0 0 நூற்றாண்டு стагоддзе
   0 0 நெருங்கிய எதிர்காலம் блізкая будучыня
   0 0 நேற்று учора
   0 0 நேற்று முன் தினம் позаўчора
   0 0 பகல் дзень
   0 0 பருவம் час году
   0 0 புது வருடப் பிறப்பு Новы Год
   0 0 பொதுவாக звычайна
   0 0 மணி гадзіна
   0 0 மதியம் пасля апоўдня
   0 0 மாதம் месяц
   0 0 மாலை вечар
   0 0 வரலாற்று இடைக்காலம் Сярэднявечча
   0 0 வருடம் год
   0 0 வார இறுதி выходныя
   0 0 வாரம் тыдзень
   0 0 விடுமுறை свята
   0 0 வினாடி секунда
   0 0 ஸ்டாப் வாட்ச் секундамер
Languages: Tamil, Fehérorosz, több...
Leckék: Tamil-Fehérorosz, több...