கல்வி 2 - Адукацыя 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Другая частка нашага знакамітага ўрока пра працэсы навучання

49 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Belarusian
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம் глава
   0 0 அரட்டை அடித்தல் балбатаць
   0 0 அழித்தல் сціраць
   0 0 அழிப்பான் гумка
   0 0 ஆரம் радыус
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி пачатковая школа
   0 0 இயற்பியல் фізіка
   0 0 இலக்கணம் граматыка
   0 0 இலக்கியம் літаратура
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி ліцэй
   0 0 உயிரியல் біялогія
   0 0 உளவியல் псіхалогія
   0 0 கணிதம் матэматыка
   0 0 கழித்தல் адыманне
   0 0 கழித்தல் குறி мінус
   0 0 கூட்டல் складанне
   0 0 கூட்டல் குறி плюс
   0 0 கோணம் вугал
   0 0 சதுரம் квадрат
   0 0 சமூகவியல் сацыалогія
   0 0 சாக்பீஸ் крэйда
   0 0 சூழலியல் экалогія
   0 0 சோதனை эксперымент
   0 0 சோதனைக் கூடம் лабараторыя
   0 0 டிகிரி градус
   0 0 தகவலியல் інфарматыка
   0 0 தவறு няправільны
   0 0 தவறு памылка
   0 0 தீர்வு காணுதல் рашаць
   0 0 பள்ளி தொடர்பான школьны
   0 0 பாடப் பொருள் прадмет
   0 0 புவியியல் геаграфія
   0 0 பெருக்கல் памнажэнне
   0 0 பொருளியல் эканоміка
   0 0 பேனா асадка
   0 0 ப்ரொஜெக்டர் праектар
   0 0 மனப்பாடம் на памяць
   0 0 முக்கோணம் трохкутнік
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை заплечнік
   0 0 முறையமைப்பு сістэма
   0 0 மொத்தம் сума
   0 0 மையக்கருத்து тэма
   0 0 வகுத்தல் дзяленне
   0 0 வகுப்புத் தோழர் аднакласнік
   0 0 வடிவியல் геаметрыя
   0 0 வட்டம் круг
   0 0 வரலாறு гісторыя
   0 0 வரைதல் чарціць
   0 0 வானவியல் астраномія
Languages: Tamil, Fehérorosz, több...
Leckék: Tamil-Fehérorosz, több...