இயக்கம், திசைகள் - الحركة، الإتجاهات

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். حركة بطيئة، قيادة أمنة.

0 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Arabic

Word Translation
Languages: Tamil, Arab, több...
Leckék: Tamil-Arab, több...