உணர்வுகள், புலன்கள் - المشاعر , الأحاسيس

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. كل شيء عن الحب , الكراهية , الرائحة و اللمس

29 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Arabic
Word Translation
   0 0 (ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல்    لِكي يَكُونَ غاضبَ (مَع شخص ما)
   0 0 அச்சம்    الخوف
   0 0 அழுகுதல்    للبُكاء
   0 0 அவமானம்    الخزي
   0 0 ஆர்வமாக இருப்பது    مهتمّ
   0 0 ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது    لِكي يَكُونَ باردَ
   0 0 ஏமாற்றம்    خائب الأمل
   0 0 களைப்பு    مُتعِب
   0 0 கவலைப்படுதல்    قلق
   0 0 குதூகலம்    متحمّس
   0 0 கோபம்    غاضب
   0 0 கோபமாக இருப்பது    لِكي يَكُونَ حارَ
   0 0 சலிப்புத் தட்டுவது    ضجر
   0 0 சுகமின்மை    مريض
   0 0 சோகம்    حزين
   0 0 தாகமாக இருப்பது    لِكي يَكُونَ عطشانَ
   0 0 தாகம்    العطش
   0 0 தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது    لِكي يَكُونَ نعسانَ
   0 0 பசி    الجوع
   0 0 பசியோடு இருப்பது    لِكي يَكُونَ جائعَ
   0 0 பயப்படுவது    لِكي يَكُونَ خائفَ
   0 0 பலம்    قوي
   0 0 பலவீனம்    ضعيف
   0 0 பீதி    الرعب
   0 0 பெருமை    الفخر
   0 0 மனநிலை    مزاج
   0 0 வருத்தம்    الإنزعاج
   0 0 வலி    الألم
   0 0 விழிப்புடன் இருப்பது    مستيقظ
Languages: Tamil, Arab, több...
Leckék: Tamil-Arab, több...