மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - الناس

الأقارب , الأصدقاء , الأعداء...

44 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Arabic
Word Translation
   0 0 அஞ்சல் அட்டை    البطاقة البريدية
   0 0 அண்டை வீட்டார்    الجار
   0 0 அன்பு    الحبّ
   0 0 அறைத் தோழன்    شريك الغرفة
   0 0 ஆண்பிள்ளை    الرجل
   0 0 ஆண்மையுள்ள    المذكر
   0 0 ஆராதித்தல்    للعَشْق
   0 0 உண்மை    الحقيقة
   0 0 உதவி    المساعدة
   0 0 எதிரி    عدو
   0 0 ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல்    لتقبيل بعضهم البعض
   0 0 ஓர் அறிவுரை    نصيحة
   0 0 கடைசிப் பெயர்    الاسم الأخير
   0 0 காதலித்தல்    للمَحَبَّة
   0 0 குரல்    الصوت
   0 0 கூட்ட நெரிசல்    الحشد
   0 0 கை குலுக்குதல்    للتَصَافُح
   0 0 சரியாக    لِكي يَكُونَ صحيحَ
   0 0 சஹ (மனிதர்)    الزميل
   0 0 சிறு குழந்தை    الطفل الرضيع
   0 0 சிறுமி    البنت
   0 0 சிறுவன்    الولد
   0 0 தவறாக    لِكي يَكُونَ خاطئَ
   0 0 நண்பர்    الصديق
   0 0 நபர்    الشخص
   0 0 நம்பிக்கை வைத்தல்    للتَمنّي
   0 0 பரிசு    الهدية
   0 0 பித்தன் போல    مثل الشخصِ المجنونِ
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல்    للفَهْم
   0 0 பூச்செண்டு    الباقة
   0 0 பெண்    الإمرأة
   0 0 பெண்மையுள்ள    المؤنّث
   0 0 பெயர்    الاسم
   0 0 பொய்    الكذب
   0 0 பொய் சொல்லுதல்    للكَذِب
   0 0 மக்கள்    الناس
   0 0 மன்னிக்கவும்    آسف
   0 0 முட்டாள்    الأحمق
   0 0 முதல் பெயர்    الاسم الأول
   0 0 முத்தமிடுதல்    لتقبيل
   0 0 முத்தம்    القبلة
   0 0 விதவை    مُتَرَمّل
   0 0 விருந்தாளி    الضيف
   0 0 வெறுத்தல்    للكَراهية
Languages: Tamil, Arab, több...
Leckék: Tamil-Arab, több...