வாழ்க்கை, வயது - الحياة , العمر

வாழ்க்கை குறுகியது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அதன் கட்டங்களை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். الحياة قصيرة . تعلم كل شيء عن مراحل الحياة من الولادة و ختى الممات

15 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Arabic
Word Translation
   0 0 ஆயுள்    الحياة
   0 0 இறப்பது    للمَوت
   0 0 இள வயது    صغير
   0 0 உயிர் வாழ்தல்    حيّ
   0 0 கருவுறுதல்    الخصوبة
   0 0 பச்சைக் குழந்தை    الطفل الرضيع
   0 0 பிறந்த நாள்    عيد الميلاد
   0 0 பிறப்பது    لِكي يولدَ
   0 0 பிறப்பு    الولادة
   0 0 பெற்றெடுப்பது    للوِلادَة
   0 0 மரணித்தல்    ميت
   0 0 வயதடைதல்    للتَقَدُّم في السنَّ
   0 0 வயது    العُمر
   0 0 வயோதிகம்    كبير السن
   0 0 வாழுதல்    للعَيْش
Languages: Tamil, Arab, több...
Leckék: Tamil-Arab, több...