Pananamit 2 - Clothing 243 words

0 0
Szavak nyelve: Tagalog
Fordítás nyelve: English
Word Translation
      0 0 bulak    cotton
      0 0 burdahan    to embroider
      0 0 isang alampay    a shawl
      0 0 isang artikulo ng pananamit    an article of clothing
      0 0 isang birete    a beret
      0 0 isang bisera    a cap
      0 0 isang brotse    a brooch
      0 0 isang butones    a button
      0 0 isang damit pangkasal    a wedding dress
      0 0 isang dyesi    a jumper
      0 0 isang kardigan    a cardigan
      0 0 isang manggas    a sleeve
      0 0 isang panyo    a handkerchief
      0 0 isang payong    an umbrella
      0 0 isang pitaka    a wallet
      0 0 isang pitaka    a purse
      0 0 isang pulseras    a bracelet
      0 0 isang puntas    a lace
      0 0 isang sabitan    a hanger
      0 0 isang sastre    a tailor
      0 0 isang sobrero panama    a panama hat
      0 0 isang tsinelas    a slipper
      0 0 isang tuksedo    a tuxedo
      0 0 isang zipper    a zipper
      0 0 isara    to fasten
      0 0 isuot    to put on
      0 0 kusutin    to crumple
      0 0 may tuldok    dotted
      0 0 medyas    stockings
      0 0 moda    fashion
      0 0 pagtugmain    to match
      0 0 pajama    pyjamas
      0 0 pelus    velvet
      0 0 plantsahin    to iron
      0 0 sandalyas    sandals
      0 0 sukatin    to fit
      0 0 suotin    to wear
      0 0 tahiin sa butones    to sew on a button
      0 0 talangguhit    chequered
      0 0 tanggalin    to take off
      0 0 tanggalin sa pagkabuhol    to unknot
      0 0 tsaleko    a vest
      0 0 yari sa lana    woollen
Languages: Tagalog, Angol, több...
Leckék: Tagalog-Angol, több...
Audio Leckék: Tagalog-Angol