פעלים שונים 2 - 様々な動詞266 words

0 0
Szavak nyelve: Hebrew
Fordítás nyelve: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 לאבד    損をする (SokonawoSuru)
      0 0 לאסור    禁じる (KinjiRu)
      0 0 לבדוק    チェックする (ChiekkuSuru)
      0 0 לגנוב    盗む (Nusumu)
      0 0 לדאוג    心配する (ShinpaiSuru)
      0 0 לדבר באופן שוטף    流暢に話す (RyuuchouNiHanasu)
      0 0 לדעת    知る (Shiru)
      0 0 להאמין    信じる (ShinjiRu)
      0 0 להבטיח    約束する (YakusokuSuru)
      0 0 להבריג    何かをねじって締める (NanikaWonejitteShimeRu)
      0 0 להגן    保護する (HogoSuru)
      0 0 להוציא מהברגה    何かのねじを抜く (NanikaNonejiwoNuku)
      0 0 להזמין    招待する (ShoutaiSuru)
      0 0 להחזיר    返す (Kaesu)
      0 0 להטריד    いらいらさせる (Irairasaseru)
      0 0 להיות מסוגל    できる (Dekiru)
      0 0 להיות משועמם    退屈する (TaikutsuSuru)
      0 0 להילחם    戦う (Tatakau)
      0 0 להמרות    従わない (ShitagawaNai)
      0 0 להסביר    説明する (SetsumeisuRu)
      0 0 להעיר    目覚める (MezameRu)
      0 0 להפיל    落とす (OtoSu)
      0 0 להפריד    分離する (BunriSuru)
      0 0 להפריע    擾乱する (JouranSuru)
      0 0 להציל    救出する (KyuushutsuSuru)
      0 0 להצליח    成功する (SeikouSuru)
      0 0 להרביץ    打つ (Utsu)
      0 0 להרגע    リラックスする (RirakkusuSuru)
      0 0 להשיב    答える (KotaeRu)
      0 0 להשתנות    変化する (HenkasuRu)
      0 0 להתגלות    開く (Hiraku)
      0 0 להתלונן    不平を言う (FuheiWoIu)
      0 0 להתרגל    慣れる (NareRu)
      0 0 להתרחש    行う (Okonau)
      0 0 לזכור...    覚えている… (OboeTeiru…)
      0 0 לזעוף    顔をしかめる (KaoWoshikameru)
      0 0 לזעזע    振る (Furu)
      0 0 לחבר    付ける (Tsukeru)
      0 0 לחזור    繰り返す (Kurikaesu)
      0 0 לטעות    誤りをする (AyamariWosuru)
      0 0 ליבש    乾く (Kawaku)
      0 0 ליצור    創造する (SouzouSuru)
      0 0 לכפוף    曲がる (Magaru)
      0 0 ללכוד    捕獲する (HokakuSuru)
      0 0 למלא    いっぱいにする (Ippainisuru)
      0 0 לנגב    拭く (Fuku)
      0 0 לנשוף    吹く (Fuku)
      0 0 לסלק    取りのぞく (ToriNozoku)
      0 0 לסמן    意味する (ImiSuru)
      0 0 לעקוב    続く (Tsuduku)
      0 0 לפגוש    会う (Au)
      0 0 לפטפט    ペチャクチャしゃべる (PechakuchaShaberu)
      0 0 לצחוק    冗談を言う (JoudanWoIu)
      0 0 לציית    従う (Shitagau)
      0 0 לקוות    願う (Negau)
      0 0 לקרוע    引き裂く (Hikisaku)
      0 0 לרוקן    空にする (SoraNisuru)
      0 0 לרחוץ    洗う (Arau)
      0 0 לרמות    ごまかす (Gomakasu)
      0 0 לרצות    欲する (HossuRu)
      0 0 לשבור    壊す (Kowasu)
      0 0 לשחרר    離す (Hanasu)
      0 0 לשכנע    説得する (SettokuSuru)
      0 0 לשעמם    退屈させる (TaikutsuSaseru)
      0 0 לשקוע    沈む (Shizumu)
      0 0 לתת    貸す (Kasu)
Languages: Héber, Japán, több...
Leckék: Héber-Japán, több...