طبیعت - Natur

از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.. Bevar naturen, din moder!

Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: Danish


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Farsi, Dán, több

Leckék

Farsi-Dán, több