Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl - Grüße, Bitten, Begrüßungen, Abschied

Ta reda på hur man ska socialisera med människor. Wie Sie unter Leute kommen.

λόγια

      

Bil - Auto

Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på. Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?

λόγια

      

Byggnader, Organisationer - Gebäude, Organisationen

Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer. Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte

λόγια

      

Djur - Tiere

Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur. Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.

λόγια

      

Familj - Familie

Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.. Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben

λόγια

      

Färger - Farben

Allt om rött, vitt och blått. Alles über rot, weiß und blau

λόγια

      

Geografi: Länder, Städer… - Geografie: Länder, Städte…

Lär känna världen du lever i. Kenne die Welt in der Du lebst!

λόγια

      

Hälsa, Medicin, Hygien - Gesundheit, Medizin, Hygiene

Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk. Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.

λόγια


      

Jobb, Affärer, Kontor - Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle

Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb. Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.

λόγια

      

Känslor, Sinnen - Gefühle, Sinne

Allt om kärlek, hat, lukt och beröring. Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.

λόγια


      

Klädsel 1 - Kleidung 1

Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm.

λόγια


      

Kroppsdelar - Der Menschliche Körper

Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron. Alles über Beine, Arme und Ohren.

λόγια

      

Livet, Ålder - Leben, Alter

Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.. Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.

λόγια

      

Människoegenskaper 1 - Menschliche Eigenschaften 1

Hur man ska beskriva människor omkring sig. Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.

λόγια      

Mat, Restauranger, Kök 1 - Essen, Restaurants, Küche 1

Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär. Eine leckere Lektion.

λόγια

      

Mat, Restauranger, Kök 1 - Essen, Restaurants, Küche 2

Del två av vår mumslektionen. Zweiter Teil der leckeren Lektion.

λόγια


      

Mätningar - Maße, Messungen

Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?. Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?

λόγια

      

Natur - Natur

Skydda naturen, din mor!. Rettet Mutter Natur!

λόγια

      

Nummer - Zahlen

En, två, tre… Miljoner, Miljarder. Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden

λόγια


      

Pengar, Shopping - Geld, einkaufen

Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.. Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.

λόγια


      

Religion, Politik, Militärvetenskap - Religion, Politik, Militär, Wissenschaft

Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!. Sich lieben ist besser als Krieg führen.

λόγια

      

Rörelse, Direktion - Bewegung, Richtungen

Röd dig sakta, kör säkert. Langsam bewegen, sicher fahren.

λόγια

      

Sport, Spel, Hobby - Sport, Spiele, Hobby

Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling. Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.

λόγια

      

Stad, Vägar, Transport - Stadt, Straßen, Transport

Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.. Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.

λόγια

      

Tid 1 - Zeit 1

Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!. Die Zeit rinnt dahin!

λόγια

      

Tid 2 - Zeit 2

Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord. Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit

λόγια

      

Underhållning, Konst, Musik - Unterhaltung, Kunst, Musik

Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal. Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.

λόγια

      

Utbildning 1 - Unterricht 1

Allt om skolan, högskolan, universitet. Alles über Schule, Hochschule, Universität

λόγια

      

Utbildning 1 - Unterricht 2

Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser. Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.

λόγια

      

Väder - Wetter

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

λόγια

      

Växter - Pflanzen

Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar. Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.

λόγια

      

Verktyg - Werkzeuge

Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete. Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.

λόγια

      

Yrke - Beruf

Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?. Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!

λόγια

Languages: Σουηδικά , Γερμανικά , more...
Μαθήματα : Σουηδικά -Γερμανικά , more...