Abbigliamento 1 - Ubrania 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć

λόγια


      

Animali - Zwierzęta

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.

λόγια

      

Automobile - Samochód

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę

λόγια

      

Caratteristiche Umane 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Come descrivere le persone intorno a voi. Jak opisać ludzi wokół ciebie

λόγια      

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.

λόγια

      

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Część 2 pysznej lekcji

λόγια

      

Città, Strade, Trasporti - Miasto, Ulice, Transport

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery

λόγια

      

Colori - Kolory

Tutto sul rosso, bianco e blu. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim

λόγια


      

Edifici, Organizzazioni - Budynki, Organizacje

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy

λόγια

      

Educazione 1 - Edukacja 1

Tutto su scuola, collegi e università. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach

λόγια

      

Educazione 2 - Edukacja 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych

λόγια

      

Famiglia - Rodzina

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.

λόγια

      

Geografia: Stati, Città - Geografia: Kraje, Miasta

Conoscete il mondo in cui vivete. Poznaj świat w którym żyjesz

λόγια

      

Intrattenimento, Arte, Musica - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą

λόγια

      

La natura - Natura

Preservate la natura, vostra madre!. Ocal naturę, twoją matkę!

λόγια

      

La vita, l`età - Życie, Wiek

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.

λόγια

      

Lavoro, Affari, Ufficio - Praca, Biznes, Biuro

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy

λόγια


      

Misure - Miary, Pomiary

Preferite pollici o centimetri?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?

λόγια

      

Movimento, Direzioni - Ruch, Kierunki

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie

λόγια

      

Numeri - Liczby

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony

λόγια

      

Parti del corpo umano - Części ciała człowieka

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach

λόγια


      

Piante - Rośliny

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach

λόγια

      

Professioni - Zawód

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości jęz

λόγια


      

Religione, Politica, Militari, Scienze - Religia, Polityka, Wojsko, Nauka

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Nie przegap najpoważniejszej ze wszystkich naszych lekcji. Make love not war.

λόγια

      

Salute, Medicina, Igiene - Zdrowie, medycyna, higiena

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy

λόγια

      

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Imparate a socializzare con le persone. Naucz się udzielać towarzysko

λόγια

      

Sentimenti, Sensi - Uczucia, Zmysły

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku

λόγια

      

Soldi, Shopping - Pieniądze, Zakupy

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.

λόγια

      

Sport, Giochi, Tempo Libero - Sporty, Gry, Hobby

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.

λόγια

      

Strumenti - Narzędzia

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych

λόγια

      

Tempo 1 - Czas 1

Il tempo scorre. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!

λόγια

      

Tempo 2 - Czas 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów

λόγια

      

Tempo Atmosferico - Pogoda

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra

λόγια


Languages: Ιταλικά , Πολωνικά , more...
Μαθήματα : Ιταλικά -Πολωνικά , more...