Animales - Dyr

Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.. Hund og katt. Fugl og fisk. Alt om dyr

λόγια

      

Características Humanas 1 - Menneskelige egenskaper 1

Cómo describir a la gente alrededor tuyo.. Slik beskriver du menneskene rundt deg

λόγια      

Ciudad, Calles, Transporte - By, Veier, Transport

No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.. Gå deg ikke bort i storbyen. Spør hvordan du kommer deg til operahuset.

λόγια

      

Clima - Vær

No hay mal clima, cualquier clima es bueno. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær

λόγια

      

Coche - Bil

Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.. Ønsker du å leie en bil i utlandet? Da må du vite hvilken side rattet er på

λόγια

      

Colores - Farger

Todo acerca del rojo, blanco y azul.. Alt om rødt, hvitt og blått

λόγια

      

Comida, Restaurantes, Cocina 1 - Mat, Restauranter, Kjøkken 1

Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.. Appetittvekkende leksjon. Alt om dine deilige favorittfristelser

λόγια

      

Comida, Restaurantes, Cocina 2 - Mat, Restauranter, Kjøkken 2

La parte 2 de la deliciosa lección.. Del to av vår appetittvekkende leksjon

λόγια

      

Deportes, Juegos, Afición - Sport, Spill, Hobby

Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.. Ha det litt moro. Alt om fotball, sjakk og fyrstikksamling

λόγια


      

Dinero, De compras - Penger, Shopping

No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.. Gå ikke glipp av denne leksjonen. Lær deg å telle penger

λόγια

      

Edificios, Organizaciones - Bygninger, Organisasjoner

Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.. Kirker, teatre, togstasjoner, butikker

λόγια

      

Enseñanza 1 - Utdanning 1

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. Alt om skole, høgskole, universitet

λόγια

      

Enseñanza 2 - Utdanning 2

La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.. Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning

λόγια

      

Entretenimiento, Arte, Música - Underholdning, Kunst, Musikk

Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.. Livet ville vært fattigere uten kunst

λόγια

      

Familia - Familien

Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.. Mor, far, slektninger. Familien er det viktigste i livet.

λόγια


      

Geografía: Países, Ciudades… - Geografi: Land, Byer…

Conoce el mundo donde vives.. Bli kjent med verden du lever i

λόγια

      

Instrumentos - Verktøy

Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.. Dette trenger du til å vaske, reparere og stelle i hagen

λόγια


      

Medidas - Størrelser, Måleenheter

Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?. Foretrekker du tommer eller centimetere?

λόγια

      

Movimiento, Direcciones - Bevegelse, Retninger

Muévete lentamente, conduce seguro.. Bedre sent enn aldri

λόγια

      

Naturaleza - Natur

Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!. Ta vare på Moder jord!

λόγια

      

Números - Tall

Uno, dos, tres... Millones, billones.. En, to, tre… Millioner, Milliarder

λόγια

      

Partes del cuerpo humano - Kroppsdeler

El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.. Kroppen er sjelens tempel. Lær deg om ben, armer og ører

λόγια

      

Plantas - Planter

Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.. Lær deg alt om naturens mirakel som omgir oss. Alt om planter: trær, blomster, busker

λόγια

      

Profesión - Yrke

Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!. Det er veldig viktig å ha et godt yrke nå for tiden. Kan du være profesjonell uten å kunne fremmedspråk?

λόγια


      

Religión, Política, Militar, Ciencia - Religion, Politikk, Militæret, Vitenskap

¡No te pierdas nuestra lección más importante! Haz el amor y no la guerra.. Gå ikke glipp av den aller viktigste leksjonen! Spre kjærlighet, ikke krig!

λόγια

      

Ropa 1 - Klær 1

Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.. Alt om hva du skal ta på deg for å se bra ut og holde deg varm

λόγια


      

Salud, medicina, higiene - Helse, Medisin, Hygiene

Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.. Slik forteller du legen om hodepinen din

λόγια

      

Saludos, Peticiones, Bienvenidas, Despedidas - Hilsninger, Invitasjoner, Velkomster, Avskjeder

Aprende cómo socializar con la gente.. Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker

λόγια

      

Sentimientos, sensaciónes - Følelser, Sanser

Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.. Alt om kjærlighet, hat, lukt og berøring

λόγια

      

Tiempo 1 - Tid 1

¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!. Tiden går! Du har ingen tid å miste: Lær deg om tid med Internet Polyglot nå!

λόγια

      

Tiempo 2 - Tid 2

¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.. Ikke sløs bort tiden. Lær deg nye ord

λόγια

      

Trabajo, negocios, oficina - Jobb, Forretning, Kontor

No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.. Ikke jobb for hardt. Ta en pause, lær deg nye ord om jobb

λόγια


      

Vida, Edad - Livet, Alder

La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.. Livet er kort. Lær deg alt om stadiene fra fødsel til død.

λόγια

Languages: Ισπανικά , Νορβηγικά , more...
Μαθήματα : Ισπανικά -Νορβηγικά , more...