பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Különféle igék 1Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Hungarian

Word >> Translation

Μαθήματα

Tamil-Ουγγρικά , more