இயக்கம், திசைகள் - Mozgás, irány

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Mozogjon lassan, vezessen biztonságosan.

Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Hungarian

Word >> Translation

Μαθήματα

Tamil-Ουγγρικά , more