நேரம் 1 - Tempo 1

நேரம் ஓடுகிறது! காத்திருக்க நேரம் இல்லை! இப்போது இணைய பன்மொழி வல்லுனர்களிடம் நேரத்தை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்!. La tempo tiktakas! Mankas tempo por prokrasti!

53 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto
Word Translation
   0 0 ... கால் மணி … kaj kvarono
   0 0 ... கால் மணிநேரம் உள்ளது. kvarono antaŭ...
   0 0 அண்மையான காலம் proksima pasinteco
   0 0 அது என்ன நாள்? Kiu tago estas?
   0 0 அதே சமயம் samtempe
   0 0 அந்த நேரத்தில் tiam
   0 0 அரை மணி நேரம் duonhoro
   0 0 ஆயிரம் வருடம் jarmilo
   0 0 ஆரம்பத்தில் frue
   0 0 இக்காலத்தில் nuntempe
   0 0 இது என்ன காலம்? Kioma horo estas?
   0 0 இது நண்பகல். Estas tagmezo.
   0 0 இன்னும் ஒரு  மணி நேரத்தில் post unu horo
   0 0 இன்று hodiaŭ
   0 0 இப்போதே tuj
   0 0 இரவு nokto
   0 0 உரிய நேரத்தில் akurate
   0 0 எதிர்காலம் estonteco
   0 0 எப்போது முதல்? Ekde kiam?
   0 0 ஓர் கால அட்டவணை horaro
   0 0 கடந்த காலம் pasinteco
   0 0 காலை mateno
   0 0 சமீபத்தில் antaŭnelonge
   0 0 சூரிய கடிகாரம் sunhorloĝo
   0 0 தாமதம் malfrue
   0 0 தூர எதிர்காலம் malproksima estonteco
   0 0 தூரமான கடந்த காலம் prapasinteco
   0 0 நண்பகல் tagmezo
   0 0 நள்ளிரவு noktomezo
   0 0 நாட்காட்டி kalendaro
   0 0 நாளை morgaŭ
   0 0 நாளை மறுநாள் postmorgaŭ
   0 0 நாழிகைக் கண்ணாடி sablohorloĝo
   0 0 நிமிடம் minuto
   0 0 நூற்றாண்டு jarcento
   0 0 நெருங்கிய எதிர்காலம் proksima estonteco
   0 0 நேற்று hieraŭ
   0 0 நேற்று முன் தினம் antaŭhieraŭ
   0 0 பகல் tago
   0 0 பருவம் sezono
   0 0 புது வருடப் பிறப்பு Novjaro
   0 0 பொதுவாக kutime
   0 0 மணி horo
   0 0 மதியம் posttagmezo
   0 0 மாதம் monato
   0 0 மாலை vespero
   0 0 வரலாற்று இடைக்காலம் mezepoko
   0 0 வருடம் jaro
   0 0 வார இறுதி semajnfino
   0 0 வாரம் semajno
   0 0 விடுமுறை feria tago
   0 0 வினாடி sekundo
   0 0 ஸ்டாப் வாட்ச் tempomezurilo
Languages: Tamil, Esperanto, more...
Μαθήματα : Tamil-Esperanto, more...