உடை 2 - Vestoj 243 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto
Word Translation
   0 0 அணிதல் surhavi
   0 0 அணிதல் vesti
   0 0 ஆடை பொருள் vestaĵo
   0 0 ஆடைகளுக்கு இஸ்திரி போடுதல் gladi
   0 0 இரவு அணியும் மேலங்கி smokingo
   0 0 உள்ளாடை jako
   0 0 ஒரு பொத்தானை தைப்பது alkudri butonon
   0 0 கட்டமிட்ட kvadratita
   0 0 கட்டுதல் கயிறு laĉo
   0 0 கம்பளி ஆடை lana
   0 0 கம்பளி மேற்சட்டை lanjako
   0 0 கழற்றுதல் demeti veston
   0 0 காப்பு braceleto
   0 0 குடை ombrelo
   0 0 கைக்குட்டை naztuko
   0 0 சட்டையின் கை maniko
   0 0 சால்வை ŝalo
   0 0 சுருக்கம், மடிப்பு விழுதல் ĉifi
   0 0 செருப்பு sandaloj
   0 0 செருப்பு pantoflo
   0 0 ஜம்பர் pulovero
   0 0 ஜிப்பர் zipo
   0 0 திருமண ஆடை edzinrobo
   0 0 தொப்பி kaskedo
   0 0 தையல் வேலைப்பாடு செய்தல் brodi
   0 0 தையல்காரர் tajloro
   0 0 நவநாகரிகம் modo
   0 0 நீள காலுறைகள் ŝtrumpoj
   0 0 பணப்பை paperujo
   0 0 பனாமா தொப்பி panama ĉapelo
   0 0 பருத்தி kotono
   0 0 பர்ஸ் monujo
   0 0 பிணைத்தல் butonumi
   0 0 பிரெஞ்சுத் தொப்பி bereto
   0 0 புள்ளியிட்ட punktita
   0 0 பொத்தான் butono
   0 0 பொருத்தம் konformiĝi
   0 0 பொருத்திப் பார்த்தல் taŭgi
   0 0 பைஜாமா piĵamo
   0 0 ப்ரூச் broĉo
   0 0 முடிச்சு அவிழ்த்தல் malligi
   0 0 வெல்வட் veluro
   0 0 ஹேங்கர் vesthoko
Languages: Tamil, Esperanto, more...
Μαθήματα : Tamil-Esperanto, more...