கல்வி 2 - Instruado 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.

49 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம் ĉapitro
   0 0 அரட்டை அடித்தல் babili
   0 0 அழித்தல் forviŝi
   0 0 அழிப்பான் skrapgumo
   0 0 ஆரம் radiuso
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி bazlernejo
   0 0 இயற்பியல் fiziko
   0 0 இலக்கணம் gramatiko
   0 0 இலக்கியம் literaturo
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி liceo
   0 0 உயிரியல் biologio
   0 0 உளவியல் psikologio
   0 0 கணிதம் matematiko
   0 0 கழித்தல் subtraho
   0 0 கழித்தல் குறி minus
   0 0 கூட்டல் adicio
   0 0 கூட்டல் குறி plus
   0 0 கோணம் angulo
   0 0 சதுரம் kvadrato
   0 0 சமூகவியல் sociologio
   0 0 சாக்பீஸ் kreto
   0 0 சூழலியல் ekologio
   0 0 சோதனை eksperimento
   0 0 சோதனைக் கூடம் laboratorio
   0 0 டிகிரி grado
   0 0 தகவலியல் informatiko
   0 0 தவறு eraro
   0 0 தவறு malĝusta
   0 0 தீர்வு காணுதல் solvi
   0 0 பள்ளி தொடர்பான lerneja
   0 0 பாடப் பொருள் lernobjekto
   0 0 புவியியல் geografio
   0 0 பெருக்கல் multipliko
   0 0 பொருளியல் ekonomio
   0 0 பேனா skribilo
   0 0 ப்ரொஜெக்டர் projekciilo
   0 0 மனப்பாடம் parkere
   0 0 முக்கோணம் triangulo
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை tornistro
   0 0 முறையமைப்பு sistemo
   0 0 மொத்தம் sumo
   0 0 மையக்கருத்து temo
   0 0 வகுத்தல் divido
   0 0 வகுப்புத் தோழர் samklasano
   0 0 வடிவியல் geometrio
   0 0 வட்டம் cirklo
   0 0 வரலாறு historio
   0 0 வரைதல் desegni
   0 0 வானவியல் astronomio
Languages: Tamil, Esperanto, more...
Μαθήματα : Tamil-Esperanto, more...