கல்வி 1 - Instruado 1

பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் பற்றி. Ĉio pri lernejo, altlernejo, universitato.

49 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto
Word Translation
   0 0 அகராதி vortaro
   0 0 அச்சுப்பொறி printilo
   0 0 அருங்காட்சியகம் muzeo
   0 0 அரையாண்டுப் பருவம் semestro
   0 0 உண்மை vero
   0 0 எண்ணுதல் nombri
   0 0 கணினி komputilo
   0 0 கணினி அறிவியல் informatiko
   0 0 கணினித் திரை monitoro
   0 0 கரும்பலகை tabulo
   0 0 கற்பித்தல் instrui
   0 0 கால்குலேட்டர் kalkulilo
   0 0 குறிப்பேடு kajero
   0 0 கேள்விக் குறி demandsigno
   0 0 கோப்பு paperujo
   0 0 கோடு linio
   0 0 சமமாக்குதல் egali
   0 0 சின்னம் simbolo
   0 0 சேர்க்கை kombinaĵo
   0 0 சொல் vorto
   0 0 தாள் folio
   0 0 நிறுத்தக் குறி interpunkcio
   0 0 நூலகம் biblioteko
   0 0 படித்தல் lerni
   0 0 பட்டியல் listo
   0 0 பயிற்சி ekzerco
   0 0 பரீட்சை ekzameno
   0 0 பல்கலைக்கழகம் universitato
   0 0 பள்ளி ஆண்டு lernjaro
   0 0 பள்ளிக்கூடம் lernejo
   0 0 பாடநெறி kurso
   0 0 புத்தகம் libro
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல் kompreni
   0 0 பென்சில் krajono
   0 0 பேப்பர் கிளிப் paperklipo
   0 0 மதிப்பெண் noto
   0 0 மாணவர் lernanto
   0 0 மாணவர் studanto
   0 0 யோசனை ideo
   0 0 வகுத்தல் dividi
   0 0 வகுப்பறை klasĉambro
   0 0 வகை tipo
   0 0 வரைகோல் liniilo
   0 0 வர்ணனை komento
   0 0 விசைப்பலகை klavaro
   0 0 விடுமுறை ferioj
   0 0 விதி regulo
   0 0 வீட்டுப் பாடம் hejmtasko
   0 0 வேதியியல் ĥemio
Languages: Tamil, Esperanto, more...
Μαθήματα : Tamil-Esperanto, more...