சுகாதாரம், மருத்துவம், சுத்தம் - Sano, kuracado, higieno

உங்கள் தலைவலி பற்றி மருத்துவரிடம் எப்படி கூறுவது. Kiel diri al kuracisto pri kapdoloro.

67 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto
Word Translation
   0 0 (மருந்து) ஊசி injekto
   0 0 அடைகாத்தல் inkubacio
   0 0 அதிர்ச்சி ŝoko
   0 0 ஆரோக்கியமானவர் sana
   0 0 இதயத் batado
   0 0 இனப்பெருக்க திறன் fekundeco
   0 0 இரத்தப் பரிசோதனை analizo de sango
   0 0 இரத்தம் sango
   0 0 இருமல் tusi
   0 0 உதட்டுச்சாயம் ruĝigilo
   0 0 ஊன்றுகோல் lambastono
   0 0 எடை குறைதல் maldikiĝi
   0 0 ஒரு சொட்டு guto
   0 0 கதிர்வீச்சுப் படமெடுத்தல் radiografio
   0 0 கழுகுதல் lavi
   0 0 காயக்கட்டு bandaĝo
   0 0 காய்ச்சல் febro
   0 0 குணமடைதல் saniĝi
   0 0 குளியல் bano
   0 0 கொட்டாவி விடுதல் oscedi
   0 0 சளி malvarmumo
   0 0 சளிக் காய்ச்சல் gripo
   0 0 சவரக் கத்தி razilo
   0 0 சிகரெட் cigaredo
   0 0 சிகிச்சை அளித்தல் kuraci
   0 0 சிரிஞ்சு injektilo
   0 0 சிறுநீர் urino
   0 0 சுகமின்மை esti malsana
   0 0 சுத்தமான higiena
   0 0 சுய உணர்வு sin senti
   0 0 சுயமாக முகம் மழித்தல் sin razi
   0 0 சுரண்டுதல் grati
   0 0 சுவாசம் spirado
   0 0 செவிலி flegistino
   0 0 சோப்பு sapo
   0 0 தமனி அழுத்தம் arteria premo
   0 0 துடிப்பு koro
   0 0 துண்டு viŝtuko
   0 0 தும்மல் terni
   0 0 நறுமணம் parfumo
   0 0 நாடித்துடிப்பு pulso
   0 0 நீராடுதல் duŝo
   0 0 நுரைப்பஞ்சு spongo
   0 0 நோய் malsano
   0 0 நோய்வாய்ப்படுதல் malsana
   0 0 நோய்த்தொற்று infekto
   0 0 பரவும் வியாதி kontaĝa
   0 0 பற்பசை dentopasto
   0 0 பலசாலி forta
   0 0 பலவீனமானவர் malforta
   0 0 பல் துலக்கி dentobroso
   0 0 பல் மருத்துவர் dentisto
   0 0 புகையிலை புகைத்தல் cigaro
   0 0 புகையேறுதல் misgluti
   0 0 மருத்துவர் kuracisto
   0 0 மருந்து medikamento
   0 0 மருந்து எழுதித்தருதல் recepto
   0 0 மருந்துக் கடை apoteko
   0 0 மாதிரி provekzemplo
   0 0 மாத்திரையை pilolo
   0 0 முகம் மழித்தல் razi
   0 0 மூக்கு ஒழுகுதல் nazkataro
   0 0 மூக்கு சுத்தம் செய்தல் purigi la nazon
   0 0 மூச்சு இழுப்பது enspiri
   0 0 வைரஸ் viruso
   0 0 ஷாம்பூ ŝampuo
   0 0 ஸ்டெதஸ்கோப் stetoskopo
Languages: Tamil, Esperanto, more...
Μαθήματα : Tamil-Esperanto, more...