உணர்வுகள், புலன்கள் - Sentoj, sensoj

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.

29 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto
Word Translation
   0 0 (ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல் koleri (kontraŭ iu)
   0 0 அச்சம் timo
   0 0 அழுகுதல் plori
   0 0 அவமானம் honto
   0 0 ஆர்வமாக இருப்பது interesita
   0 0 ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது malvarmi
   0 0 ஏமாற்றம் elrevigita
   0 0 களைப்பு laca
   0 0 கவலைப்படுதல் maltrankvila
   0 0 குதூகலம் ekscita
   0 0 கோபம் kolera
   0 0 கோபமாக இருப்பது varmi
   0 0 சலிப்புத் தட்டுவது teda
   0 0 சுகமின்மை malsana
   0 0 சோகம் malgaja
   0 0 தாகமாக இருப்பது soifi
   0 0 தாகம் soifo
   0 0 தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது dormemi
   0 0 பசி malsato
   0 0 பசியோடு இருப்பது malsata
   0 0 பயப்படுவது timi
   0 0 பலம் forta
   0 0 பலவீனம் malforta
   0 0 பீதி paniko
   0 0 பெருமை fiera
   0 0 மனநிலை humoro
   0 0 வருத்தம் ĉagrenita
   0 0 வலி doloro
   0 0 விழிப்புடன் இருப்பது maldorma
Languages: Tamil, Esperanto, more...
Μαθήματα : Tamil-Esperanto, more...