வாழ்க்கை, வயது - Vivo, Aĝo

வாழ்க்கை குறுகியது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அதன் கட்டங்களை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். La vivo estas mallonga. Ĉio pri vivciklo, de la nasko al la morto.

15 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto
Word Translation
   0 0 ஆயுள் vivo
   0 0 இறப்பது morti
   0 0 இள வயது juna
   0 0 உயிர் வாழ்தல் viva
   0 0 கருவுறுதல் fekundeco
   0 0 பச்சைக் குழந்தை bebo
   0 0 பிறந்த நாள் naskiĝtago
   0 0 பிறப்பது naskiĝi
   0 0 பிறப்பு nasko
   0 0 பெற்றெடுப்பது naski
   0 0 மரணித்தல் morta
   0 0 வயதடைதல் maljuniĝi
   0 0 வயது aĝo
   0 0 வயோதிகம் maljuna
   0 0 வாழுதல் vivi
Languages: Tamil, Esperanto, more...
Μαθήματα : Tamil-Esperanto, more...