தாவரங்கள் - Plantoj

நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கை அதிசயங்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். தாவரங்கள் பற்றி: மரங்கள், மலர்கள், புதர்கள். Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.

36 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto
Word Translation
   0 0 இதழ் petalo
   0 0 ஊதாப்பூ violo
   0 0 எலுமிச்சை மரம் tilio
   0 0 கசகசா papaveto
   0 0 கடற்பாசி algo
   0 0 கருவாலி மரம் kverko
   0 0 கருவிழி irido
   0 0 கற்றாழை kakto
   0 0 கஷ்கொட்டை kaŝtanarbo
   0 0 கிறிஸ்துமஸ் மரம் kristnaska arbo
   0 0 கிளை branĉo
   0 0 சாம்பல் மரம் frakseno
   0 0 சீமைக்காட்டு முள்ளங்கி leontodo
   0 0 ஜெரேனியம் geranio
   0 0 டெய்சி lekanto
   0 0 தண்டு trunketo
   0 0 தாமரை lotuso
   0 0 துளிப்பூ tulipo
   0 0 தேவதாரு pino
   0 0 தேவதாரு abio
   0 0 நடுதல் planti
   0 0 நீலமணிப்பூ kampanulo
   0 0 நெட்டிலிங்கம் poplo
   0 0 பனித் துளி galanto
   0 0 பனை மரம் palmo
   0 0 புதர் arbetaĵo
   0 0 பூச்ச மரம் betulo
   0 0 பூச்செண்டு bukedo
   0 0 பேர் அரளி narciso
   0 0 மரம் arbo
   0 0 மலர் floro
   0 0 மாப்பிள் acero
   0 0 முள் dorno
   0 0 ரோஜா rozo
   0 0 ரோவன் sorparbo
   0 0 வில்லோ saliko
Languages: Tamil, Esperanto, more...
Μαθήματα : Tamil-Esperanto, more...