Buhay, Edad - 生活, 年齡

Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay. 生命是短暫的。學習所有關於從誕生到死亡的每一個階段

wörter

      

Edukasyon 1 - 教育一

Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad. 所有關於學校, 學院, 大學

wörter

      

Edukasyon 2 - 教育二

Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon. 我們著名的關於教育過程的課程的第二部分

wörter

      

Galaw, Direksyon - 運動, 方向

Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos. 慢慢地移動, 安全地駕駛

wörter

      

Halaman - 植物

Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong. 學習圍繞我們的自然奇蹟。全部關於植物: 樹, 花, 灌木

wörter

      

Heograpiya: Mga Bansa, Siyudad… - 地理: 國家, 城市...

Alamin ang mundong iyong tinitirahan. 知道您居住的世界

wörter      

Kalikasan - 自然

Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!. 保存自然

wörter

      

Kalusugan, Medisina, Kalinisan - 健康, 醫學, 衛生學

Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo. 怎麼告訴醫生關於您的頭疼

wörter

      

Kasangkapan - 工具

Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin. 學習使用適當的清潔, 修理,和園藝工具

wörter

      

Katangiang Pantao 1 - 人的特徵一

Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid. 怎麼描述在您附近的人

wörter


      

Kotse - 汽車

Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela. 您是不是在外國及想要租用汽車呢? 您必須知道輪盤在何處

wörter

      

Kulay - 顏色

Tungkol sa kulay pula, puti at asul. 所有關於紅色、白色和藍色

wörter

      

Lunsod, Kalye, Transportasyon - 城市, 街道, 運輸

Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera. 在一個大城市,小心不要走錯路。學習怎麼問路到歌劇院

wörter

      

Mga bahagi ng Katawan ng Tao - 人體結構

Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga. 身體是靈魂的容器。學習有關腿、胳膊和耳朵

wörter

      

Mga Gusali, Organisasyon - 大廈, 團體

Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan. 教會, 劇院, 火車站, 商店

wörter

      

Mga hayop - 動物

Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.. 貓和狗,鳥和魚,全部關於動物

wörter
      

Numero - 數字

Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones. 一, 二, 三... 千萬, 億萬

wörter

      

Oras 1 - 時間一

Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot. 時間滴答作響! 沒有拖延的時間! 現在開始學習時間在國際互聯網的Polyglot!

wörter

      

Oras 2 - 時間二

Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita. 不要浪廢您的時間! 學習新生字

wörter

      

Pagbati, Hiling, Pagtangkilik at Pamamaalam - 問候, 請求, 歡迎, 告別

Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao. 會與人交往

wörter

      

Pagkain, Kainan, Kusina 1 - 食物, 餐廳, 廚房一

Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais. 美味的課題。關於您所有喜愛的食品

wörter

      

Pagkain, Kainan, Kusina 2 - 食物,餐廳, 廚房二

Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon. 更多美味的課題哦

wörter

      

Paglilibang, Sining, Musika - 娛樂, 藝術, 音樂

Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman. 沒有藝術的生活跟空殼沒什麼差別

wörter

      

Palakasan, Laro, Libangan - 體育, 比賽, 嗜好

Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon. 娛樂一下。所有關於足球、棋和比賽彙集

wörter

      

Pamilya - 家庭

Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.. 母親, 父親, 親戚。家庭是生活中最重要的部分

wörter

      

Panahon - 天氣

Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.. 其實沒有惡劣的天氣, 每種天氣都是好天氣

wörter

      

Pananamit 1 - 穿衣一

Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos. 關於您所有流行時尚和保暖的服裝

wörter


      

Pera, Pamimili - 金錢, 購物

Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera. 不要錯過這個課題。學習怎樣計算金錢單位

wörter

      

Propesyon - 行業

Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!. 現今一個好行業是非常重要的。一個專家可以沒有外語知識嗎? 幾乎不可能的!

wörter

      

Relihiyon, Politika, Militar, Syensya - 宗教, 政治, 軍事, 科學

Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!. 不要錯過我們最嚴肅的課題! 培養愛而不是戰爭!

wörter

      

Saloobin, Pakiramdam - 感覺, 感官

Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama. 所有關於愛、怨恨、氣味和接觸

wörter

      

Sukat, Batayan ng Sukat - 措施, 測量

Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?. 您喜歡英寸或厘米嗎? 您是使用公尺的嗎?

wörter

      

Trabaho, Negosyo, Opisina - 工作, 事務, 辦公室

Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.. 不要太艱苦地工作。每個人都需要適當的休息。輕鬆的學習關於工作的生字吧!

wörter

Languages: Tagalog, Chinesisch, more...
Lektionen: Tagalog-Chinesisch, more...