Aŭto - Auto

Ĉu vi volas prunti aŭton en fremda urbo?. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.

wörter

      

Bestoj - Zvířata

Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech

wörter

      

Distro, arto, muziko - Zábava, umění, hudba

Kio estus nia vivo sen arto? Malplena ŝelo!. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka

wörter


      

Familio - Rodina

Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života

wörter
      

Homa korpo - Části lidského těla

La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši

wörter

      

Homaj proprecoj 1 - Popis člověka 1

Kiel priskribi ĉirkaŭajn homojn.. Jak popsat lidi kolem sebe

wörter      

Iloj - Nástroje

Lernu kiel purigi, ripari, ĝardenumi.. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení

wörter

      

Instruado 1 - Vzdělání 1

Ĉio pri lernejo, altlernejo, universitato.. Všechno o škole, vysoké a univerzitě

wörter

      

Instruado 2 - Vzdělání 2

Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání

wörter

      

Koloroj - Barvy

Ĉio pri ruĝa, blanka kaj blua.. Vše o červené, bílé a modré

wörter

      

Konstruaĵoj, organizaĵoj - Budovy, organizace

Preĝejoj, teatroj, stacidomoj, vendejoj.. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody

wörter

      

Laboro, negoco, oficejo - Práce, podnikání, kancelář

Ne laboru tro multe. Ripozu, lernu vortojn pri laboro.. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci

wörter

      

Manĝo, restoracio, kuirejo 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Bongusta leciono. Ĉio pri viaj preferataj, ĝuaj, partiecoj.. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.

wörter

      

Manĝo, restoracio, kuirejo 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Parto 2 de bongusta leciono.. Pokračování lekce k sežrání.

wörter


      

Mezuroj, mezurado - Míry, měření

Ĉu vi preferas colojn aŭ centimetrojn?. Máte raději palce, nebo centimetry?

wörter

      

Mono, aĉetado - Peníze, nakupování

Ne tralasu ĉi tiun lecionon. Lernu trakti monon.. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze

wörter

      

Movo, direkto - Pohyb, směry

Malrapide kaj sekure.. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

wörter

      

Naturo - Příroda

Savu panjon naturon.. Ochraňujte přírodu, svou matku!

wörter

      

Nombroj - Čísla

Unu, du, tri…milionoj, miliardoj.. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

wörter

      

Plantoj - Rostliny

Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře

wörter

      

Profesio - Profese

Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!

wörter


      

Religio, politiko, militaferoj, scienco - Náboženství, politika, armáda, věda

Ne tralasu nian plej seriozan lecionon!!! Amu anstataŭ militi.. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!

wörter

      

      

Sano, kuracado, higieno - Zdraví, medicína, hygiena

Kiel diri al kuracisto pri kapdoloro.. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy

wörter

      

Sentoj, sensoj - Pocity, smysly

Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku

wörter

      

Sporto, ludoj, hobio - Sporty, hry, koníčky

Havu iom da plezuro. Ĉio pri piedpilko, ŝako kaj kolektado de alumetoj.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček

wörter

      

Tempo 1 - Čas 1

La tempo tiktakas! Mankas tempo por prokrasti!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!

wörter

      

tempo 2 - Čas 2

Ne perdu tempon.. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka

wörter

      

Urbo, stratoj, tansporto - Města, ulice, doprava

Ne perdu la vojon en granda urbo. Kiel demandi la vojon.. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře

wörter

      

Vestoj 1 - Oblečení 1

Ĉio pri vesti por aspekti bela kaj plu varmi.. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo

wörter


      

Vetero - Počasí

Ne ekzistas malbona vetero, nur malbona vesto.. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné

wörter

      

Vivo, Aĝo - Život, Stáří

La vivo estas mallonga. Ĉio pri vivciklo, de la nasko al la morto.. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti

wörter

Languages: Esperanto, Tschechisch, more...
Lektionen: Esperanto-Tschechisch, more...