Animals - בעלי חיים

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. חתולים וכלבים. ציפורים ודגים. הכול על בעלי חיים

wörter

      

Buildings, Organizations - בנינים, ארגונים

Churches, theatres, train stations, stores. כניסיות, תיאטרונים, תחנות רכבת, חנויות

wörter

      

Car - מכונית

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. האם אתה בארץ זרה ורוצה להשכיר מכונית? אתה צריך לדעת באיזה צד ההגה

wörter

      

City, Streets, Transportation - עיר, רחובות, תחבורה

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. אל תלך לאיבוד בעיר גדולה. שאל, איך להגיע לבית אופרה.

wörter

      

Clothing 1 - בגדים 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. כל על מה שאתה צריך כדי להראות טוב ולהישאר חם

wörter


      

Colors - צבעים

All about red, white and blue. הכל על אדום, כחול ולבן

wörter

      

Education 1 - חינוך 1

All about school, college, university. הכול על בית ספר, מכללה, אוניברסיטה

wörter

      

Education 2 - חינוך 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. פרק 2 מהשיעורים המפורסים שלנו על תהליכי למידה

wörter

      

Entertainment, Art, Music - בידור, אומנות, מוסיקה

What would be our life without art? An empty shell. מה שווים החיים שלנו בלי אומנות? קליפה ריקה

wörter

      

Family - משפחה

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. אמא, אבא, קרובי משפחה. אין דבר חשוב יותר ממשפחה

wörter


      

Feelings, Senses - רגשות, תחושות

All about love, hate, smell and touch. הכל על אהבה , שנאה, ריח ומגע

wörter

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - אוכל, מסעדות, מטבח 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. שיעור טעים מאוד. הכל על המאכלים האהובים עליך. חשקים קטנים

wörter

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - אוכל, מסעדות, מטבח 2

Part two of yummy lesson. פרק שני משיעור טעים ביותר.

wörter

      

Geography: Countries, Cities... - גיאוגרפיה : ארצות, ערים...

Know the world where you live. תכיר את העולם בו אתה חי

wörter

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - ברכות , בקשות , קבלות פנים , פרידות

Know how to socialize with people. דע איך לתקשר עם אנשים

wörter

      

Health, Medicine, Hygiene - בריאות, תרופות, היגיינה

How to tell doctor about your headache. איך לספר לרופא,מה מציק לך.

wörter


      

Human Body Parts - גוף האדם

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. הגוף הוא מה שמכיל את הנשמה. למד על רגליים, ידיים ואוזניים

wörter

      

Human Characteristics 1 - תכונות אופי 1

How to describe people around you. איך לתאר אנשים סביבתך

wörter


      

Life, Age - חיים, גיל

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. החיים קצרים. למד הכל על השלבים בחיים מלידה ועד המוות

wörter


      

Measures, Measurements - מכשירי מדידה, מדידות

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. האם אתה מעדיף אינץ` או ס``מ? האם אתה כבר בשיטה המטרית

wörter

      

Money, Shopping - כסף, קניות

Do not miss this lesson. Learn how to count money. אל תחמיץ את השיעור הזה. למד איך לספור כסף

wörter

      

Movement, Directions - תנועה, כיוונים

Move slowly, drive safely.. סע לאט ובזהירות

wörter

      

Nature - טבע

Preserve nature, your mother!. שמור על הטבע, אמא שלך

wörter

      

Numbers - מספרים

One, two, three… Millions, billions. אחת , שתיים, שלוש… מיליונים, מיליארדים

wörter


      

Plants - צמחים

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. למד על פלאי הטבע, שמקיפים אותנו. הכל על צמחים : עצים, פרחים, שיחים

wörter

      

Profession - מקצוע

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. זה מאוד חשוב להיות בעל מקצוע טוב היום. האם אתה יכול להיות מקצוען בלי ידע של שפות זרות? בקושי!

wörter


      

Religion, Politics, Military, Science - דת, פוליטיקה, צבאית, מדע

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. אל תחמיץ את השיעור החשוב ביותר! לא למלחמה ! כן לאהבה!

wörter

      

Sports, Games, Hobbies - ספורט, משחקים, תחביבים

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. תעשה חיים. הכל על כדורגל, שחמט ומשחקים

wörter

      

Time 1 - הזמן 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. הזמן טס . אין זמן להתמהמה! למד על הזמן עכשיו!

wörter

      

Time 2 - הזמן 2

Don`t waste your time! Learn new words. אל תבזבז את הזמן שלך! למד מילים חדשות

wörter

      

Tools - כלים

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. לדעת מה שאתה צריך בשביל לנקות, לתקן ולגנן

wörter


      

Weather - מזג אויר

There is no bad weather, all weather is fine.. אין מזג אויר שהוא רע, כל מזג אויר הוא טוב

wörter

      

Work, Business, Office - עבודה, עסק, משרד

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. אל תעבוד יותר מדי. תנוח, תלמד מילים על עבודה

wörter

Languages: Englisch, Hebräisch, more...
Lektionen: Englisch-Hebräisch, more...