กริยาที่หลากหลาย 2 - 各種各樣的動詞二66 words

0 0
Wort Sprache: Thai
Übersetzung Sprache: Chinese
Word Translation
      0 0 กรอก    裝滿
      0 0 กังวล    憂慮
      0 0 ขมวดคิ้ว    縐眉
      0 0 ขัน    使堅固
      0 0 ขโมย    騙取
      0 0 คลาย    放鬆
      0 0 คลายเครียด    放鬆
      0 0 คล่อง    流利地 交談
      0 0 คืน   
      0 0 จม    沈沒
      0 0 จับกุม    補獲
      0 0 จำได้    想起
      0 0 ฉีก    破綻
      0 0 ชนะ   
      0 0 ชักชวน    說服
      0 0 ชิง    打架
      0 0 ชิน    習慣於
      0 0 ช่วยชีวิต    搶救
      0 0 ดัด   
      0 0 ตรวจสอบ    檢查
      0 0 ตอบ    回答
      0 0 ตาม    接著
      0 0 ติด    附上
      0 0 ตื่นขึ้น    醒來
      0 0 ต้องการ    想要
      0 0 ทำผิดพลาด    犯錯誤
      0 0 ทำหล่น    丟下
      0 0 ทำให้ว่าง    空的
      0 0 ทำให้เบื่อ    鑽孔
      0 0 น่ารำคาญ    煩惱
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    成功
      0 0 บ่น    訴不平
      0 0 ปล่อย    放鬆
      0 0 ปล่อย    允許
      0 0 พบ    遇見
      0 0 พูดคุย    喋喋不休的談
      0 0 พูดตลก    笑話
      0 0 พูดอีกที    重復
      0 0 พ่ายแพ้    丟失
      0 0 รบกวน    攪亂
      0 0 รู้    知道
      0 0 รู้สึกเบื่อ    無趣的
      0 0 ลวง    欺騙
      0 0 ล้าง   
      0 0 สร้าง    創造
      0 0 สัญญา    約定
      0 0 สามารถ   
      0 0 ห้าม    不許
      0 0 อธิบาย    說明
      0 0 อนุรักษ์    保護
      0 0 เกิดขึ้น    發生
      0 0 เขย่า    搖動
      0 0 เชื่อ    相信
      0 0 เชื่อฟัง    順從
      0 0 เชื้อเชิญ    招待
      0 0 เช็ด   
      0 0 เปลี่ยน    改變
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    表示
      0 0 เอาออก    除去
      0 0 แตก   
      0 0 แบ    打開
      0 0 แบ่ง    分開
      0 0 แห้ง    乾躁的
      0 0 โกรก   
      0 0 ใคร่    希望
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    違背
Languages: Thai, Chinesisch, more...
Lektionen: Thai-Chinesisch, more...