กริยาที่หลากหลาย 1 - 各種各樣的動詞一69 words

0 0
Wort Sprache: Thai
Übersetzung Sprache: Chinese
Word Translation
      0 0 กระจาย    擴展
      0 0 กลายมาเป็น    成為
      0 0 กวาด    打掃
      0 0 ขน/แบก    搬運
      0 0 ขว้าง    投擲
      0 0 ขึ้นอยู่กับ   
      0 0 ขุด   
      0 0 คลุม    隱蔽
      0 0 คิด   
      0 0 ชอบมากกว่า    較喜歡
      0 0 ซ่อน   
      0 0 ซ่อม    修理
      0 0 ดู    注意
      0 0 ตอบ    答覆
      0 0 ตี   
      0 0 ต้อง    不得不
      0 0 ต้องการ    有必要
      0 0 ถาม   
      0 0 ทำ    制造
      0 0 ทำ   
      0 0 นอนหลับ    睡著
      0 0 นั่ง   
      0 0 ปิด    關閉
      0 0 พยายาม   
      0 0 พับ   
      0 0 พูด   
      0 0 ฟัง   
      0 0 มี    擁有
      0 0 ยืด    伸長
      0 0 รอ    等候
      0 0 รักษา    保存
      0 0 ร้องไห้   
      0 0 ลืม    忘記
      0 0 ล้อมรอบ    圍住
      0 0 วาง    交給
      0 0 สนุก    玩得開心
      0 0 สวมเสื้อผ้า    穿衣
      0 0 สวมใส่    穿著
      0 0 สังเกต    注意
      0 0 สูบ    抽煙
      0 0 ส่ง   
      0 0 หลับ   
      0 0 หวัง    希望
      0 0 หา    找尋
      0 0 หา    尋找
      0 0 หายไป    消失
      0 0 อธิบาย    記述
      0 0 ออกจาก    離去
      0 0 อาศัย   
      0 0 อาศัย    佔領
      0 0 อ่าน   
      0 0 เขียน   
      0 0 เข้าใจ    理解
      0 0 เท    流出
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    存在
      0 0 เป็นของ    歸所有
      0 0 เริ่ม    動手
      0 0 เลือก   
      0 0 เสนอ    提出
      0 0 เห็น   
      0 0 เอา   
      0 0 เอามา    攜帶
      0 0 ใช้    花費
      0 0 ใช้    使用
      0 0 ให้   
      0 0 ได้กลิ่น   
      0 0 ได้ยิน    聽到
      0 0 ได้รับ    接受
      0 0 ไหม้   
Languages: Thai, Chinesisch, more...
Lektionen: Thai-Chinesisch, more...