การศึกษา 2 - 教育二

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. 我們著名的關於教育過程的課程的第二部分

49 words

0 0
Wort Sprache: Thai
Übersetzung Sprache: Chinese
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    背囊
      0 0 การคูณ    乘法
      0 0 การทดลอง    實驗
      0 0 การบวก    加法
      0 0 การรวม   
      0 0 การลบ    減法
      0 0 การหาร    除法
      0 0 คณิตศาสตร์    數學
      0 0 ความผิดพลาด    錯誤
      0 0 จำขึ้นใจ    熟記
      0 0 จิตวิทยา    心理學
      0 0 ชอล์ค    粉筆
      0 0 ชีววิทยา    生物學
      0 0 ดาราศาสตร์    天文學
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    有關學校的
      0 0 นิเวศวิทยา    生態學
      0 0 บท    一個章節
      0 0 บวก    加上
      0 0 ประวัติศาสตร์    歷史學
      0 0 ปริญญา    1度
      0 0 ปากกา    一支筆
      0 0 ผิด    錯誤
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    喋喋不休的談
      0 0 ฟิสิกส์    物理學
      0 0 ภูมิศาสตร์    地理學
      0 0 มุม    角度
      0 0 ยางลบ    橡皮擦
      0 0 ระบบ    組織系統
      0 0 รัศมี    半徑
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    三角形
      0 0 ลบ   
      0 0 ลบ   
      0 0 วงกลม    圓形
      0 0 วรรณคดี    文學
      0 0 วาด   
      0 0 สนเทศศาสตร์    信息學
      0 0 สังคมวิทยา    社會學
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    正方形
      0 0 ห้องทดลอง    一個實驗室
      0 0 เครื่องฉายภาพ    一臺放映機
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    一個同學
      0 0 เรขาคณิต    幾何學
      0 0 เรื่อง    一個主題
      0 0 เศรษฐศาสตร์    經濟學
      0 0 แก้ปัญหา    解決
      0 0 โรงเรียนประถม    小學
      0 0 โรงเรียนมัธยม    中學
      0 0 ใจความสำคัญ    一個題材
      0 0 ไวยากรณ์    文法
Languages: Thai, Chinesisch, more...
Lektionen: Thai-Chinesisch, more...