இயக்கம், திசைகள் - Movimiento, Direcciones

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muévete lentamente, conduce seguro.

Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: Spanish

Word >> Translation

Languages

Tamil, Spanisch, more

Lektionen

Tamil-Spanisch, more