இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Hebräisch, more...
Lektionen: Tamil-Hebräisch, more...