מספרים - Numbers

אחת , שתיים, שלוש… מיליונים, מיליארדים. One, two, three… Millions, billions

31 words

0 0
Wort Sprache: Hebrew
Übersetzung Sprache: English
Word Translation
      0 0 אחת    one
      0 0 אחת עשרה    eleven
      0 0 אלף    thousand
      0 0 ארבע    four
      0 0 ארבעים    forty
      0 0 חמישים    fifty
      0 0 חמש    five
      0 0 מאה    hundred
      0 0 מיליארד    billion
      0 0 מיליון    million
      0 0 מספר    a number
      0 0 סידורי    ordinal
      0 0 סיפרה    a digit
      0 0 עשר    ten
      0 0 עשרים    twenty
      0 0 ראשון    first
      0 0 שבע    seven
      0 0 שבעים    seventy
      0 0 שישים    sixty
      0 0 שלוש    three
      0 0 שלוש עשרה    thirteen
      0 0 שלושים    thirty
      0 0 שלישי    third
      0 0 שמונ    eight
      0 0 שמונים    eighty
      0 0 שני    second
      0 0 שש    six
      0 0 שתיים    two
      0 0 שתיפ עשרה    twelve
      0 0 תשע    nine
      0 0 תשעים    ninety
Languages: Hebräisch, Englisch, more...
Lektionen: Hebräisch-Englisch, more...