Diversaj verboj 1 - Různá slovesa 169 words

0 0
Wort Sprache: Esperanto
Übersetzung Sprache: Czech
Word Translation
   0 0 agi    dělat
   0 0 alporti    přinést
   0 0 amuziĝi    bavit se
   0 0 aparteni    patřit
   0 0 atendi    čekat
   0 0 aŭdi    slyšet
   0 0 aŭskulti    poslouchat
   0 0 balai    zametat
   0 0 bezoni    potřebovat
   0 0 bruli    hořet
   0 0 ĉirkaŭi    obklopit
   0 0 demandi    ptát se
   0 0 dependi    záviset
   0 0 devi    muset
   0 0 disvastigi    rozšířit
   0 0 doni    dát
   0 0 dormi    spát
   0 0 ekdormi    usnout
   0 0 elekti    volit
   0 0 elspezi    utratit
   0 0 esperi    doufat
   0 0 esti    být
   0 0 faldi    složit
   0 0 fari    vyrábět
   0 0 fermi    zavřít
   0 0 forgesi    zapomenout
   0 0 forlasi    opustit
   0 0 fosi    hrabat
   0 0 frapi    strefit se
   0 0 fumi    kouřit
   0 0 havi    mít
   0 0 iĝi    stát se
   0 0 ĵeti    hodit
   0 0 kaŝi    skrýt
   0 0 komenci    začít
   0 0 kompreni    rozumět
   0 0 konservi    držet
   0 0 kovri    pokrýt
   0 0 legi    číst
   0 0 loĝi    bydlet
   0 0 malaperi    zmizet
   0 0 meti    položit
   0 0 observi    sledovat
   0 0 odori    vonět
   0 0 oferti    nabízet
   0 0 okupi    obsadit
   0 0 paroli    mluvit
   0 0 pensi    myslet
   0 0 plori    brečet
   0 0 porti    nést
   0 0 preferi    preferovat
   0 0 preni    brát
   0 0 priskribi    popsat
   0 0 provi    zkusit
   0 0 respondi    odpovědět
   0 0 ricevi    obdržet
   0 0 rimarki    všimnout si
   0 0 ripari    opravit
   0 0 sendi    poslat
   0 0 serĉi    hledat
   0 0 sidi    sedět
   0 0 skribi    psát
   0 0 streĉi    natahovat
   0 0 surhavi    nosit
   0 0 trovi    najít
   0 0 uzi    užívat
   0 0 verŝi    lít
   0 0 vesti    obléknout
   0 0 vidi    vidět
Languages: Esperanto, Tschechisch, more...
Lektionen: Esperanto-Tschechisch, more...