Diversaj adverboj 1 - Různá příslovce 148 words

0 0
Wort Sprache: Esperanto
Übersetzung Sprache: Czech
Word Translation
   0 0 ankaŭ    také
   0 0 ankaŭ    také
   0 0 ankoraŭ    ještě
   0 0 bone    dobře
   0 0 ĉar    protože
   0 0 certe    jistě
   0 0 cetere    ostatně
   0 0 ĉi tie    tady
   0 0 ĉiam    vždy
   0 0 denove    znovu
   0 0 eble    pravděpodobně
   0 0 eble    možná
   0 0 en mezo    ve středu
   0 0 estinte    kdysi
   0 0 fakte    opravdu
   0 0 ĝenerale    obecně
   0 0 iam    někdy
   0 0 inverse    odshora dolů
   0 0 iomete    kousek
   0 0 kial    proč
   0 0 kie    kde
   0 0 kiel    jak
   0 0 kio    co
   0 0 kiom    jak moc
   0 0 kiom    jak mnoho
   0 0 kiu    kdo
   0 0 kompreneble    přirozeně
   0 0 kune    společně
   0 0 kutime    obvykle
   0 0 malbone    špatně
   0 0 malofte    zřídka
   0 0 multe    hodně
   0 0 neniam    nikdy
   0 0 nur    jen
   0 0 ofte    často
   0 0 pli    více
   0 0 prefere    spíše
   0 0 preskaŭ    téměř
   0 0 renverse    vzhůru nohama
   0 0 sekve    proto
   0 0 sufiĉe    dost
   0 0 tiam    pak
   0 0 tie    tu
   0 0 tre    velmi
   0 0 tro multaj    příliš mnoho
   0 0 tro multe    příliš mnoho
   0 0 tute    vůbec
   0 0 tute    docela
Languages: Esperanto, Tschechisch, more...
Lektionen: Esperanto-Tschechisch, more...