Homaj proprecoj 1 - Popis člověka 1

Kiel priskribi ĉirkaŭajn homojn.. Jak popsat lidi kolem sebe

43 words

0 0
Wort Sprache: Esperanto
Übersetzung Sprache: Czech
Word Translation
   0 0 afabla    milý
   0 0 atleta    atletický
   0 0 bela    atraktivní
   0 0 beleta    hezký
   0 0 blonda    blonďatý
   0 0 bona    dobrý
   0 0 ĉarma    okouzlující
   0 0 dika    tlustý
   0 0 diskreta    diskrétní
   0 0 edziĝinta    Ženatý / vdaná
   0 0 eksedziĝinta    rozvedený
   0 0 enua, enuiga    nudný
   0 0 feliĉa    šťastný
   0 0 fianĉigita    zasnoubený
   0 0 fraŭlo    svobodný
   0 0 freŝa, vigla    ve formě
   0 0 granda    velký
   0 0 intelektulo    intelektuální
   0 0 inteligenta    inteligentní
   0 0 interesa    zajímavý
   0 0 juna    mladý
   0 0 kalva    strohý
   0 0 kara    drahý
   0 0 komprenema    chápavý
   0 0 kvieta    tichý
   0 0 laborema    dovedný
   0 0 malavara    štědrý
   0 0 malbela    ošklivý
   0 0 maldika    hubený
   0 0 malgranda    malý
   0 0 maljuna    starý
   0 0 malpacienca    netrpělivý
   0 0 malriĉa    chudý
   0 0 naiva    naivní
   0 0 netolerema    netolerantní
   0 0 parolema    hovorný
   0 0 riĉa    bohatý
   0 0 singarda    pečlivý
   0 0 societema    společenský
   0 0 sprita    chytrý
   0 0 stulta    hloupý
   0 0 timema    stydlivý
   0 0 trankvila    klidný
Languages: Esperanto, Tschechisch, more...
Lektionen: Esperanto-Tschechisch, more...